My Liantis
NL Deze webpagina herneemt de maatregelen en bijhorende regels van toepassing voor het jaar 2020. Ben je op zoek naar informatie over het crisis-overbruggingsrecht in 2021? Bekijk dan ons overzicht. FR Cette page reprend les mesures et les règles correspondantes applicables en 2020. Vous cherchez des informations sur le droit passerelle de crise en 2021 ? Consultez notre aperçu.

Sociaal statuut 06 november 2020

Half overbruggingsrecht tijdens de coronacrisis: de regels voor 2020

Deze webpagina herneemt de maatregelen en bijhorende regels van toepassing voor het jaar 2020. Ben je op zoek naar informatie over het crisis-overbruggingsrecht in 2021? Bekijk dan ons overzicht.

Omwille van de coronacrisis creëerde de regering een half overbruggingsrecht voor sommige zelfstandigen. De uitkering bedraagt 645,85 euro als alleenstaande of 807,05 euro met gezinslast. Let op, geniet je al een andere uitkering, dan kan het uitkeringsbedrag overbruggingsrecht worden verminderd. De steunmaatregel geldt tot 31 december 2020.

In oktober, november en december kan deze uitkering worden verdubbeld. Ze bedraagt dan 1.291,69 euro per maand voor alleenstaanden of 1.614,10 euro bij gezinslast. Om het dubbele overbruggingsrecht te kunnen genieten moet je:

Op onze webpagina over het volledige overbruggingsrecht voor zelfstandigen in hoofdberoep, primo-starters en meewerkende echtgenoten in maxistatuut vind je meer informatie over de voorwaarden voor de toekenning van het dubbele overbruggingsrecht in 2020.

Voor wie?

Je kan het halve overbruggingsrecht aanvragen, wanneer je tot een van de volgende drie groepen behoort.

 1. Zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37) die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het werkelijke inkomen van 2020 een kwartaalbijdrage van minstens 372,75 euro (overeenkomstig een inkomen van 6.996,89 euro) en maximaal 745,50 euro (overeenkomstig een inkomen van 13.993,77 euro) zijn verschuldigd, kunnen een half overbruggingsrecht aanvragen.

  Ben je als zelfstandige in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37) op basis van je beroepsinkomen van 2017 of van 2020 een hogere kwartaalbijdrage (dus 745,51 euro of meer) verschuldigd, dan kan je het volledige overbruggingsrecht voor zelfstandigen in hoofdberoep aanvragen.

 2. Student-zelfstandigen die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het werkelijke inkomen van 2020 een kwartaalbijdrage zijn verschuldigd die lager is dan 745,51 euro, kunnen ook een half overbruggingsrecht aanvragen.

  Ben je als student op basis van je inkomsten van 2017 of van 2020 een hogere bijdrage verschuldigd, dan kan je het volledige overbruggingsrecht voor zelfstandigen in hoofdberoep aanvragen. Ben je daarentegen vrijgesteld van bijdragen, dan kom je niet in aanmerking voor het overbruggingsrecht.

 3. Gepensioneerden met een zelfstandige bijverdienste die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het werkelijke inkomen van 2020 een kwartaalbijdrage van minstens 267,30 euro (overeenkomstig een inkomen van 6.996,89 euro) zijn verschuldigd, hebben ook recht op een half overbruggingsrecht.
 4. Ten slotte hebben ook 65-plussers zonder pensioen, die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het werkelijke inkomen van 2020 een kwartaalbijdrage van minstens 372,75 euro (overeenkomstig een inkomen van 6.996,89 euro) en maximaal 745,50 euro (overeenkomstig een inkomen van 13.993,77 euro) verschuldigd zijn, ook recht op een half overbruggingsrecht. Ben je als 65-plusser op basis van je beroepsinkomen van 2017 of van 2020 een hogere kwartaalbijdrage (dus 745,51 euro of meer) verschuldigd, dan kan je het volledige overbruggingsrecht voor zelfstandigen in hoofdberoep aanvragen.

Je hebt geen recht op het halve overbruggingsrecht als je een lagere sociale bijdrage betaalt en tot een van de volgende categorieën behoort:

 • zelfstandigen in bijberoep
 • zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep (art.37)
 • gepensioneerden
 • 65-plussers zonder pensioen

Gepensioneerden hebben ook nooit recht op het volledige overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

Wanneer heb je recht op het overbruggingsrecht?

Tot 31 december 2020 heb je recht op een uitkering overbruggingsrecht wanneer:

Geniet je ook een andere uitkering?

Het halve overbruggingsrecht mag je met andere uitkeringen combineren, maar er gelden beperkingen.

Je moet je activiteiten naar aanleiding van de coronacrisis onderbreken.

Waren je activiteiten al om andere redenen onderbroken, dan heb je geen recht op het half overbruggingsrecht.

Voorbeeld: Onderbrak je je zelfstandige activiteiten al omdat je moederschapsrust geniet als werkneemster? Dan heb je je activiteiten niet onderbroken omwille van de coronacrisis en heb je dus geen recht op een halve overbruggingsuitkering. Maar eindigt je moederschapsrust in de loop van een maand en kan je door corona je zelfstandige activiteiten toch niet hernemen, dan kan de overbruggingsuitkering toch worden uitbetaald (zolang ook de andere voorwaarden vervuld zijn).

De som van al je wettelijke sociale uitkeringen samen (bv. je pensioen) mag niet hoger zijn dan 1.614,10 euro.

Is de som van het halve overbruggingsrecht en je andere uitkering hoger dan 1.614,10 euro, dan zal het uitkeringsbedrag overbruggingsrecht worden verminderd. We houden bij deze vergelijking rekening met de bruto uitkeringsbedragen.

Voorbeeld: Je pensioen bedraagt 1.200 euro bruto per maand (inclusief het eventuele vakantiegeld of de eventuele welvaartspremie uitbetaald in mei). Tijdens de coronacrisis onderbreek je je activiteiten in maart en in april telkens zeven opeenvolgende dagen. Rekening houdend met je inkomsten van drie jaar geleden en je gezinssamenstelling, heb je in principe recht op een half overbruggingsrecht van 645,85 euro. Maar de som van 1.200 en 645,85 is 1.845,85. Dat is 231,75 hoger dan het cumulatieplafond van 1.614,10 euro. Daarom zal het effectieve toekenbare overbruggingsrecht maar 414,10 euro bedragen.

Dezelfde regels gelden voor zelfstandigen die een verdubbeld half overbruggingsrecht genieten.

Het overbruggingsrecht is niet combineerbaar met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Er zijn drie mogelijke situaties:

 1. Was je voltijds arbeidsongeschikt op het moment dat de coronacrisis begon? Dan behoud je je ziekte-uitkeringen. 
 2. Word je arbeidsongeschikt terwijl je al recht hebt op het overbruggingsrecht? Dan zal je pas vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand recht hebben op ziekte-uitkeringen.
 3. Gaf de adviserend arts van je ziekenfonds de toestemming om deeltijds te werken als zelfstandige? Dan heb je geen recht op de overbruggingsuitkering, maar behoud je je ziekte-uitkering. Verwittig zo snel mogelijk je ziekenfonds dat je volledig bent gestopt met werken.

Hoe kan je het half overbruggingsrecht aanvragen?

Je dient je aanvraag half overbruggingsrecht in via het klantenportaal My Liantis (rubriek ‘Mijn sociaal statuut’). Heb je momenteel nog geen toegang tot My Liantis? Registreer je dan op liantis.be/myliantis met behulp van je eID of itsme-app. Op basis van je e-mailadres wordt automatisch een gebruikersnaam aangemaakt. Lukt dit niet? Dan kan je met je vragen steeds terecht op onze support pagina.

De aanvraagtermijnen 

 • Voor de maand maart ten laatste op 30 september 2020.
 • Voor de maanden april tot en met juni ten laatste op 31 december 2020.
 • Voor de maanden juli tot en met september ten laatste op 31 maart 2021.
 • Voor de maanden oktober tot en met december: ten laatste op 30 juni 2021.

De uitbetaling

 • We betalen wekelijks op vrijdag, voor de aanvragen die de week voordien werden ingediend. Let op, omdat kerstdag en nieuwjaarsdag op een vrijdag vallen, zal tijdens de kerstvakantie maar één uitbetaling plaatsvinden, namelijk in de loop van de week van 28 december 2020.
 • De uitkeringen voor de maand oktober worden de eerste keer op 6 november 2020 uitbetaald.
 • De eerste uitkeringen voor de maand november worden op 4 december 2020 uitbetaald.
 • De eerste uitkeringen voor de maand december worden op 8 januari 2021 uitbetaald.