My Liantis

Personeelsbeleid 20 mei 2020

Heb je nog niet alle camera’s in jouw onderneming aangegeven? Doe dat dan vóór 25 mei 2020!

In ons artikel van 14 mei 2018 gaven wij je al de nieuwe registratiewijze van camera’s mee. Viel je toen onder de overgangsbepaling, dan had je tot 25 mei 2020 de tijd om jouw camera’s te registreren. Nu deze datum nadert, willen wij jou aan deze verplichting herinneren.

Verplichte aangifte van bewakingscamera’s

Door de wijziging van de  zogenaamde 'camerawet', ben je sinds 25 mei 2018 verplicht om nieuw geïnstalleerde camera’s uiterlijk op de dag vóór ingebruikname aan te geven bij de politie. Dat kan gratis via een e-loket op aangiftecamera.be. Meer informatie over de exacte procedure vind je terug op besafe.be.

Niet alle bewakingscamera’s vallen onder de camerawet. In een notendop gaat het erover dat enkel ondernemingen waar naast medewerkers ook andere personen (zoals klanten, leveranciers …) aanwezig kunnen zijn, onder de camerawet vallen en dus niet enkel onder cao 68.

Einde overgangsperiode in zicht!

Had je dergelijke camera’s geïnstalleerd vóór 25 mei 2018 en aangegeven via het e-loket van de Privacycommissie, dan kreeg je extra tijd tot 25 mei 2020 om die camera’s ook via de nieuwe registratiewijze aan te geven.

Nu de deadline van 25 mei 2020 nadert, raden wij je aan om na te kijken of je alle camera’s correct hebt geregistreerd.

Wie vragen heeft met betrekking tot de aangifte van bewakingscamera’s, kan altijd een mail sturen naar camerawet@ibz.fgov.be.