My Liantis

Verloning personeel 21 maart 2016

Hebben deeltijdse werknemers recht op betaalde feestdagen?

In België zijn er 10 wettelijke feestdagen: Nieuwjaar, Paasmaandag, Feest van de Arbeid, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, Nationale Feestdag, Tenhemelopneming, Allerheiligen, Wapenstilstand en Kerstmis. Op enkele uitzonderingen na mogen werknemers op deze dagen niet werken. Wie voltijds werkt, wordt gewoon doorbetaald. Voor deeltijdse werknemers is dit niet altijd het geval.

Voltijdse werknemers hebben recht op alle feestdagen. Valt een feestdag op een zondag of op een inactiviteitsdag, dan wordt de feestdag vervangen. Over een heel jaar gerekend, dienen deze werknemers steeds 10 feestdagen genoten te hebben. Deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster hebben recht op het loon voor 10 feestdagen.

Vast uurrooster

Voor deeltijdse werknemers met een vast uurrooster hangt het recht op de feestdagen af van dit uurrooster. Valt de feestdag samen met een dag waarop de deeltijdse werknemer volgens zijn uurrooster gewerkt zou hebben, dan moet de feestdag genomen worden.

Valt de feestdag echter op een dag waarop de deeltijdser niet moest werken, dan zal er enkel een vervangingsdag vastgelegd worden als het om een ‘gewone’ inactiviteitsdag voor de deeltijdse werknemer gaat. Enkel wanneer de vervangingsdag valt op een dag waarop de deeltijdse werknemer volgens zijn uurrooster moet werken, heeft hij recht op deze feestdag.

Wat is een inactiviteitsdag?

Het is dus van belang om te bepalen wat we onder ‘gewone’ inactiviteitsdag moeten begrijpen. Een ‘gewone’ inactiviteitsdag is een inactiviteitsdag in een voltijds uurrooster. In tegenstelling tot gewone inactiviteitsdagen geeft een ‘eigen’ inactiviteitsdag van de deeltijdse werknemer geen aanleiding tot de opname van een feestdag.

Voor de definiëring van dit begrip moeten we kijken of er binnen de onderneming of de personeelscategorie waartoe de deeltijdse werknemer behoort, het deeltijds uurrooster al dan niet gekoppeld kan worden aan een voltijds uurrooster in hetzelfde arbeidsregime.
⇒ Wanneer een voltijdse werknemer bijvoorbeeld van maandag t.e.m. vrijdag werkt, kan een deeltijds uurrooster dat prestaties voorziet van maandag t.e.m. woensdag aan dit voltijds rooster gekoppeld worden. Dit is niet het geval voor een deeltijds uurrooster dat prestaties voorziet op zaterdag.

Gekoppeld uurrooster

Indien het deeltijdse uurrooster gekoppeld kan worden aan een voltijds uurrooster in hetzelfde arbeidsregime, zijn inactiviteitsdagen van voltijdse werknemers ook voor deeltijdse werknemers ‘gewone’ inactiviteitsdagen.

Een deeltijdse werknemer die minder dagen werkt dan zijn voltijdse collega heeft enkel recht op dezelfde feest- en vervangingsdagen als die samenvallen met een dag waarop hij volgens zijn uurrooster zou moeten werken.
⇒ Een voltijdse werknemer werkt van maandag tot en met vrijdag; zijn deeltijdse collega enkel op donderdag en vrijdag. De deeltijdse werknemer zal geen recht hebben op Paasmaandag.

Indien een deeltijdse werknemer op dezelfde dagen werkt als een voltijdse werknemer, dan zal hij, net zoals de voltijdse medewerker recht hebben op 10 feestdagen per jaar.
⇒ Werken een voltijdse werknemer en een deeltijdse collega beiden van maandag tot vrijdag, dan zal de deeltijdse werknemer wél recht hebben op Paasmaandag.

Niet gekoppeld

Indien het deeltijds uurrooster niet gekoppeld kan worden aan een voltijds uurrooster in hetzelfde arbeidsregime, is de eventuele sluitingsdag van de onderneming of de eventuele inactiviteitsdag binnen de sector, de ‘gewone’ inactiviteitsdag voor de werknemer.

Als een onderneming naast de zondag geen sluitingsdag heeft en de sector ook geen inactiviteitsdag vastgelegd heeft, dan zijn de inactiviteitsdagen van de deeltijdse werknemer geen ‘gewone’ inactiviteitsdagen, maar wel ‘eigen’ inactiviteitsdagen. Voor deze ‘eigen’ inactiviteitsdagen wordt er géén vervangingsdag vastgelegd en zal de feestdag dus niet opgenomen kunnen worden.

Vrije keuze van vervangingsdagen

Mogen werknemers zelf kiezen wanneer ze hun vervangingsdagen inplannen, dan hebben deeltijdse werknemers recht op alle vervangingsdagen. Ze zullen uiteraard een dag kiezen waarop ze normaal moeten werken.