My Liantis

Personeelsbeleid 02 oktober 2018

Hervorming adoptieverlof en invoering pleegouderverlof

Vanaf 1 januari 2019 heeft iedere adoptieouder recht op minimum 6 weken adoptieverlof, ongeacht de leeftijd van het kind. Bovendien hebben langdurige pleegouders vanaf diezelfde datum recht op minimum 6 weken pleegouderverlof. Zowel voor het adoptieverlof als voor het pleegouderverlof worden de verlofweken nog geleidelijk opgetrokken.

Veranderingen aan het adoptieverlof

Leeftijdsvoorwaarde afgeschaft

De leeftijd van het adoptiekind, dat vroeger bepaalde of er recht was op 4 weken of 6 weken adoptieverlof, wordt afgeschaft. Ongeacht de leeftijd van het geadopteerde kind zal het adoptieverlof 6 weken bedragen. Het moet wel nog steeds gaan om een minderjarig kind.

Uitbreiding duur van het verlof

De periode van 6 weken zal vervolgens voor de adoptieouder of beide adoptieouders samen nog opgetrokken worden:

  • Met 1 week vanaf uiterlijk 1 januari 2019
  • Met 2 weken vanaf uiterlijk 1 januari 2021
  • Met 3 weken vanaf uiterlijk 1 januari 2023
  • Met 4 weken vanaf uiterlijk 1 januari 2025
  • Met 5 weken vanaf uiterlijk 1 januari 2027

Elke adoptieouder zal dus afzonderlijk 6 weken kunnen opnemen, terwijl de beide adoptieouders de overige, bijkomstige weken kunnen verdelen.

De maximumduur van het adoptieverlof wordt ook verlengd met twee weken per adoptieouder bij gelijktijdige adoptie van meerdere, minderjarige kinderen.

Vroegere aanvang bij interlandelijke adoptie

Vanaf 1 januari 2019 zal het adoptieverlof bij een interlandelijke adoptie al kunnen starten tijdens de 4 weken voor de daadwerkelijke opvang van het adoptiekind.

Nieuw: pleegouderverlof voor langdurige pleegzorg

Vanaf 1 januari 2019 zal er recht zijn op pleegouderverlof voor werknemers die een kind in hun gezin onthalen in het kader van een langdurige pleegzorg. Daar is sprake van wanneer het bij het begin van de pleegzorg meteen duidelijk is dat het kind voor minstens 6 maanden bij dezelfde pleegouders zal verblijven.

Het recht is gelijkwaardig aan dat van het adoptieverlof, zowel voor alle regels als de uitkeringen. Zo heeft elke pleegouder recht op 6 weken pleegouderverlof, ongeacht de leeftijd van het kind. Ook in het kader van pleegouderverlof wordt de duur geleidelijk aan opgetrokken en gelden dezelfde regels. Vanaf 2027 zal er bijgevolg ook recht zijn op 11 weken pleegzorgverlof waarvan elke pleegouder afzonderlijk recht zal hebben op 6 weken en ze de bijkomende 5 weken kunnen verdelen.