Hervorming betaald educatief verlof

Op 20 juli keurde de Vlaamse Regering de hervorming van het betaald educatief verlof naar het Vlaams opleidingsverlof goed. Belangrijk is dat dit pas ingaat voor het schooljaar 2019-2020. Voor de opleidingen die in september 2018 starten, verandert er dus niets.

1 minuten leestijd Verloning personeel 22 augustus 2018

Hierbij vindt u alvast de belangrijkste krijtlijnen van het nieuwe stelsel:

  • Opleidingsverlof is het recht van iedere werknemer in de privésector om vanaf september 2019 op jaarbasis 125 uur afwezig van het werk te zijn om een opleiding te volgen met behoud van loon. Het moet gaan om arbeidsmarkgerichte opleidingen (in het najaar van 2018 worden de criteria vastgelegd waaraan een opleiding moet voldoen om in aanmerking te komen) of loopbaangerichte opleidingen (opleidingen die worden opgenomen in het persoonlijk ontwikkelingsplan van een werknemer die loopbaanbegeleiding volgt).
  • De opleidingen die recht zullen openen op het Vlaams opleidingsverlof, worden geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives.

Meer informatie

De meest recente info over dit thema kan u steeds terug te vinden op de website werk.be van de Vlaamse overheid, onder de rubriek ‘Betaald educatief verlof’.