My Liantis

Ondernemen 21 augustus 2020

Het crisis-overbruggingsrecht bij meerdere activiteiten

Voor welke vormen van crisis-overbruggingsrecht kom je in aanmerking wanneer je actief bent in verschillende sectoren of als je activiteiten combineert?

De voorbije maanden heeft de regering verschillende vormen van tijdelijk crisis-overbruggingsrecht in het leven geroepen. Voor elk van die maatregelen gelden specifieke voorwaarden. Als je als zelfstandige verschillende activiteiten combineert of actief bent in meerdere sectoren, kom je dan nog in aanmerking voor de diverse vormen van het crisis-overbruggingsrecht? We sommen de mogelijkheden voor je op en lichten de voorwaarden toe.

Het crisis-overbruggingsrecht bij verplichte sluiting (tot 31 december 2020)

Er is sprake van een verplichte sluiting als de uitoefening van je activiteit rechtstreeks verboden is door de overheid. Word je geconfronteerd met een gehele of gedeeltelijke verplichte sluiting, dan kom je in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht voor elke maand waarin je minstens één dag verplicht moest sluiten.

Dat geldt ook voor zelfstandigen die:

 • wegens verplichte sluiting hun activiteit hebben omgevormd;
 • een activiteit konden blijven uitoefenen die sterk verwant is met de verplicht onderbroken activiteit.

Voorbeeld: Eind juli werden alle kermissen opnieuw afgelast. Maar een uitbater van een  oliebollenkraam kreeg toch toestemming om zijn kraam te plaatsen. Hij komt toch in aanmerking voor het overbruggingsrecht.

Ter herinnering: de evenementensector in de meest ruime zin wordt tot nader order als verplicht gesloten beschouwd. Daartoe wordt bijvoorbeeld ook de huwelijkssector gerekend (en zelfs verhuurders van ceremoniewagens gespecialiseerd in huwelijken). Elke zelfstandige die kan aantonen dat hij tot de ruime evenementensector behoort, wordt als verplicht gesloten beschouwd en kan op basis daarvan het crisis-overbruggingsrecht aanvragen.

Het relance-overbruggingsrecht (tot 31 oktober 2020)

Het relance-overbruggingsrecht werd ingevoerd om zelfstandigen die op 3 mei 2020 nog verplicht gesloten waren te ondersteunen bij hun heropstart. Voorwaarde is dat de omzet van het tweede kwartaal van 2020 minstens 10% lager ligt dan de omzet van het tweede kwartaal van 2019.

Omdat het relance-overbruggingsrecht de heropstart ondersteunt, geldt geen enkele bijkomende voorwaarde. De zelfstandige mag voltijds werken. De combinatie van verschillende activiteiten is dus toegelaten.

Dit voorbeeld illustreert hoe beide voorwaarden worden opgevat:

 • Voorwaarde verplichte sluiting op 3 mei 2020
  • De voorwaarde van verplichte sluiting op 3 mei 2020 wordt beoordeeld aan de hand van de voornaamste activiteit of de ‘hoofdactiviteit’ van de zelfstandige.
  • Voorbeeld: Je bent in hoofdzaak actief als kinesist (niet verplicht gesloten), maar bent daarnaast ook trainer (wel verplicht gesloten op 3 mei 2020). Je komt niet in aanmerking voor het relance-overbruggingsrecht omdat je hoofdactiviteit als kinesist niet verplicht onderbroken was op 3 mei 2020.
 • Voorwaarde omzetdaling
  • Er wordt gekeken naar de globale omzet van alle ondernemingen waarin je als zelfstandige actief bent.
  • Geeft de vergelijking van de globale omzet tussen het tweede kwartaal van 2019 en het tweede kwartaal van 2020 een vertekend beeld, bijvoorbeeld omdat je een van je activiteiten stopzette of een bijkomende activiteit opstartte? Dan raden we aan dat in je aanvraag te verduidelijken.

Het crisis-overbruggingsrecht bij vrijwillige onderbreking (tot 31 augustus 2020)

Heel wat zelfstandigen die nooit of niet meer verplicht gesloten zijn of die naast een voorlopig verboden activiteit nog een andere activiteit uitoefenen, zien zich toch genoodzaakt om tijdelijk te stoppen. Deze zelfstandigen komen in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht.

De voorwaarden:

 • Je onderbreekt in de betrokken maand alle activiteiten volledig gedurende minstens zeven opeenvolgende dagen.
 • Je kan aan de hand van objectieve elementen aantonen dat de sluiting het gevolg is van de coronacrisis.