Het Vlaams opleidingsverlof in het schooljaar 2021-2022: vijf nieuwigheden

Onder bepaalde voorwaarden kunnen werknemers met behoud van loon afwezig zijn om een opleiding te volgen. In Vlaanderen wordt dat geregeld via het Vlaams opleidingsverlof (VOV), de opvolger van het betaald educatief verlof. Dat laatste systeem bestaat nog steeds in Brussel en Wallonië, maar enkel als overgangsmaatregel in Vlaanderen. Voor het schooljaar 2021-2022 zijn er vijf nieuwigheden voor het Vlaams opleidingsverlof

3 minuten leestijd Personeelsbeleid 24 augustus 2021

1.  Einde overgangsmaatregel betaald educatief verlof in zicht

Werknemers die in de schooljaren 2018-2019, 2019-2020 en 2020-2021 een meerjarige opleiding volgden en hiervoor betaald educatief verlof opnamen in Vlaanderen, kunnen diezelfde opleiding verderzetten tijdens het nieuwe schooljaar én kunnen opnieuw educatief verlof aanvragen voor die opleiding.

Deze overgangsmaatregel geldt tot en met 31 december 2021. Na die datum kan er in Vlaanderen enkel nog Vlaams opleidingsverlof worden opgenomen. Omdat de overgangsmaatregel eindigt op het einde van het kalenderjaar en dus geen volledig schooljaar beslaat, wordt het maximaal aantal verlofuren per type opleiding geproratiseerd.

2. Gemeenschappelijk initiatiefrecht: wisselwerking tussen werkgever en werknemer

Vlaanderen wil werknemers stimuleren om opleidingen te volgen en wil daarvoor de werkgever inschakelen. Daarom krijgt de werkgever voor het schooljaar 2021-2022 de expliciete rol om opleidingen voor te stellen aan zijn werknemers zodat ze hun toekomstkansen in de sector of op de Vlaamse arbeidsmarkt versterken. Een duwtje in de rug door de werkgever zou de drempel verlagen voor werknemers die in een opleiding geïnteresseerd zijn. Het gaat om een gemeenschappelijk initiatiefrecht, wat wil zeggen dat je als werkgever je werknemer nooit kan verplichten om een bepaalde opleiding te volgen. Opleidingen die noodzakelijk zijn om de huidige job uit te voeren, blijven voor de rekening van de werkgever.

Een werknemer die zowel zijn eigen opleidingskeuze volgt, als ingaat op het voorstel van de werkgever verdubbelt zijn recht op opleidingsverlof en kan maximaal 250 uren opleidingsverlof opnemen.

3. Minimumduur van 32 lesuren per opleiding

Om gebruik te maken van Vlaams opleidingsverlof moet een opleiding minimaal 32 uur duren. Om sneller aan deze voorwaarde te kunnen voldoen, is nu beslist dat dit wordt bekeken over alle inschrijvingen heen. Je werknemer mag dus verschillende modules combineren om tot het vereiste aantal opleidingsuren te komen. De modules hoeven niet bij dezelfde opleidingsverstrekker te zijn.

4. Meer digitale leervormen mogelijk

Tijdens de coronacrisis was het soms niet mogelijk om fysiek lessen bij te wonen. Daarom mocht het rechtstreeks contact, zoals het begrip ‘contactleren’ voorschreef, tijdelijk ook digitaal plaatsvinden. Na een positieve evaluatie van dit systeem, werd beslist om de aangepaste regel te houden. Meer digitale leervormen zijn dus toegestaan. Zo is ‘blended learning’ – een combinatie van klassikaal contactleren en online lessen – nu expliciet voorzien in de wetgeving.

5. Nieuw loonplafond

De werknemer heeft voor de uren afwezigheid op het werk, recht op zijn normale loon. Werkgevers die dat wensen, kunnen wel gebruikmaken van een begrenzing. De ministerraad keurde een wetsvoorstel goed voor het academiejaar 2021-2022 dat het loonplafond voor betaald educatief verlof en het Vlaams opleidingsverlof begrenst op 3.047 euro.

Dit moet nog officieel bevestigd worden in het Belgisch Staatsblad.

Wie komt in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof of educatief verlof?

De voorwaarden verschillen per regio.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...