My Liantis

Verloning personeel 15 december 2020

Hoger kostenplafond voor vrijwilligers

Je zal bepaalde vrijwilligers een hogere forfaitaire kostenvergoeding kunnen toekennen. De ministerraad heeft daarover een ontwerp goedgekeurd.

Het gaat om vrijwilligers die zich inzetten in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. Hun opdrachten moet rechtstreeks verband houden met de gezondheidscrisis. De verhoogde forfaitaire kostenvergoeding bedraagt 2.600,90 euro (bedrag vanaf 2021) per jaar. Dat is hetzelfde bedrag dat in het koninklijk besluit van 20 december 2018 is vastgelegd voor specifieke categorieën van vrijwilligers.