Hoger maximumbedrag voor de mobiliteitsvergoeding vanaf juli 2024

In sommige sectoren is er een mobiliteitsvergoeding voorzien voor de medewerkers. Daarbij is een maximumbedrag van toepassing. Momenteel bedraagt het maximumbedrag 0,1579 euro. Op vraag van de sociale partners zal vanaf 1 juli 2024 het maximumbedrag stijgen naar 0,1929 euro per kilometer (KB 18 mei 2024, BS 28/05/24). We zetten voor jou de belangrijkste info over deze wijziging op een rij. 

2 minuten leestijd Nieuw in 2024 05 juni 2024

Wat is de mobiliteitsvergoeding?

In verschillende sectoren moeten medewerkers regelmatig naar verschillende werven rijden. Ze hebben geen vaste plaats van tewerkstelling waardoor de verplaatsingstijd naar hun werkplaats varieert. Voor deze medewerkers is daarom een vergoeding voorzien als compensatie voor de tijd die ze nodig hebben om zich naar de werf te verplaatsen. Die tijd valt buiten de normale werkuren. 

Het gaat om de volgende paritaire comités:   

  • metaalsector (PC 111)   
  • schoonmaaksector (PC 121)   
  • bouwsector (PC 124)   
  • aanleg van parken en tuinen (PC 145.04)   
  • elektriciens (PC 149.01)   

Deze vergoeding staat los van de tussenkomst die je als werkgever vergoedt in de kosten voor het woon-werkverkeer van je medewerkers. Met woon-werkverkeer vergoed je namelijk een deel van de effectieve kosten voor de verplaatsing van en naar het werk en niet de verplaatsingstijd zelf.  

Kan je zomaar een mobiliteitsvergoeding invoeren of het bedrag verhogen?

Nee. De toekenning van een mobiliteitsvergoeding is aan strikte regels onderworpen.  

Ten eerste moet er een algemeen verbindend verklaarde sectorale cao zijn. Je kan deze vergoeding dus niet zomaar invoeren via een wijziging van het arbeidsreglement, noch via een cao op ondernemingsvlak. Regelt de sector niets, dan kan je zelf geen mobiliteitsvergoeding invoeren.  

Ten tweede mag het bedrag het vastgelegde maximumbedrag per kilometer niet overschrijden. Dat bedrag wordt ook bepaald in de sectorale cao. Vanaf 1 juli 2024 bedraagt het maximumbedrag 0,1929 euro/km.  

Wat zijn de gevolgen voor jou als werkgever?

Als jouw sector geen mobiliteitsvergoeding voorziet, dan hoef je niets te doen. 

Heeft jouw sector wél een cao gesloten voor de invoering van een mobiliteitsvergoeding? Dan ervaar je voorlopig geen gevolgen van deze wijziging. Deze wijziging zal vermoedelijk wel voorwerp uitmaken van de volgende sectorale onderhandelingen. Deze starten begin volgend jaar voor de tweejarige periode 2025-2026. Dan zou men eventueel kunnen beslissen om de huidige opgenomen bedragen in een sectorale cao te verhogen. Uiteraard zonder het nieuwe maximum te overschrijden.  

De wijziging heeft met andere woorden op vandaag geen directe impact op jou als werkgever. 

Heb je hier als klant nog vragen over? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Liantis sociaal secretariaat.