My Liantis

Sociaal statuut 25 november 2020

Goed nieuws voor zelfstandige ondernemers: hoger pensioen en 15 dagen vaderschaps- en geboorteverlof vanaf 2021

Vanaf 2021 zal je pensioen als zelfstandige ondernemer op dezelfde manier berekend worden als het pensioen van een werknemer. Dat kondigde de minister van Zelfstandigen en kmo’s op dinsdag 3 november zelf aan. Daarnaast verhoogt hij ook het minimumpensioen voor zelfstandigen en verdubbelt hij de duur van het vaderschaps- en geboorteverlof.

Verhoging minimumpensioen

Vanaf 1 januari 2021 zal het minimumpensioen voor zelfstandige ondernemers 2,65% hoger liggen dan nu. Hiermee stijgt het minimumbedrag voor een volledige loopbaan van 1.291,69 euro tot 1.325,92 euro voor een alleenstaande en van 1.614,10 euro tot 1.656,88 euro voor een gezinshoofd. Deze bedragen zullen ook de komende jaren – zeker tot in 2024, het einde van de huidige legislatuur – telkens stijgen op 1 januari met 2,65%.

Uitbreiding vaderschaps- en geboorteverlof

Vanaf 1 januari 2021 heb je als zelfstandige ondernemer recht op 15 dagen ouderschapsverlof (of 30 halve dagen) wanneer je kind geboren wordt. Momenteel heb je slechts recht op 10 dagen (of 20 halve dagen). Bovendien kondigde de minister alvast aan dat de 15 dagen in 2023 opnieuw verhoogd zullen worden tot 20 dagen (of 40 halve dagen).

Afschaffing coëfficiënt

Je pensioen als zelfstandige ondernemer wordt tot op vandaag berekend op basis van 69% van je werkelijke inkomen. Bij werknemers telt het volledige inkomen. Vanaf 2021 wordt die zogenaamde correctiecoëfficiënt van 69% afgeschaft en zal er bij de pensioenberekening dus niet langer een verschil bestaan tussen ondernemers en werknemers. Vanaf 2021 bouw je voor loopbaanjaren van 2021 dus ruim 40% meer pensioenrechten op.

VOORBEELD Minister Clarinval gaf in een persbericht een berekening. Zo zal een zelfstandige ondernemer met een jaarlijks inkomen van 30.000 euro vanaf 2021 voor elk gewerkt jaar 127,35 euro extra pensioenrechten genieten.