My Liantis

Personeelsbeleid 19 januari 2023

Hogere kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

Verplaatst je medewerker zich tijdens de werkuren met de eigen auto voor het werk? Dan heeft hij of zij recht op een kilometervergoeding. Sinds 1 januari 2023 is het bedrag van die vergoeding verhoogd naar 0,4259 euro per kilometer.

Wie heeft recht op een kilometervergoeding?

Werknemers die zich tijdens de werkuren voor het werk met de eigen wagen verplaatsen, hebben recht op een kilometervergoeding. Denk maar aan een werknemer die op bezoek gaat bij een klant met zijn privéwagen.

De werkgever mag in principe enkel de werkelijke onkosten in deze context terugbetalen, maar zowel de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) als de fiscus aanvaarden de toepassing van een forfaitaire onkostenvergoeding.

Wat is een forfaitaire onkostenvergoeding?

Kies je als werkgever voor een forfaitaire onkostenvergoeding? Dan betaal je maandelijks een vast bedrag aan je medewerker terug van de kosten die hij of zij maakt om het werk te kunnen uitoefenen.

De forfaitaire onkostenvergoeding voor dienstverplaatsingen is vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing, zolang het maximale bedrag dat de overheid in dezelfde omstandigheden betaalt aan ambtenaren niet overschreden wordt.

Nieuw maximumbedrag

Eind 2022 besliste de regering dat het maximale bedrag van de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met de privéwagen voortaan per kwartaal geïndexeerd wordt.

Die maatregel kwam er om beter in te spelen op de stijgende brandstofkosten. Het forfait werd op 1 oktober 2022 verhoogd tot 0,4201 euro per kilometer.

Op 1 januari 2023 kwam er een nieuwe indexatie van het bedrag. Tot en met 31 maart 2023 bedraagt het forfait 0,4259 euro per kilometer.