My Liantis

Personeelsbeleid 06 januari 2023

Opnieuw hogere leeftijdsgrenzen voor doelgroepvermindering oudere werknemers

De laatste jaren nam de werkzaamheidsgraad van medewerkers tussen 55 en 60 jaar sterk toe. De Vlaamse overheid wil daarom de leeftijdsgrenzen verstrengen voor de doelgroepvermindering die werkgevers mogen toepassen wanneer ze oudere werknemers tewerkstellen.

Vermindering patronale bijdragen voor oudere werknemers

Werkgevers die oudere medewerkers tewerkstellen of aanwerven, kunnen rekenen op een extra lastenverlaging.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • een voordeel gedurende acht kwartalen voor de aanwerving van een niet-werkende werkzoekende oudere medewerker enerzijds.
  • een voordeel onbeperkt in de tijd dat uitsluitend bedoeld is voor het in dienst houden van een oudere medewerker, de zogenaamde ‘zittende oudere werknemer’, anderzijds.

De bedragen van de lastenverlaging van de eerste categorie liggen hoger dan die voor de tweede categorie. Voor de eerste categorie wijzigt er niets. Hieronder vind je meer informatie over de wijzigingen voor de tweede categorie.

Hogere leeftijdsgrenzen zittende oudere werknemers

De leeftijdsgrens om te genieten van het voordeel voor de zittende oudere werknemer (600 euro per kwartaal) wordt geleidelijk opgetrokken:

  • 2022: van 58 naar 59 jaar
  • 2023: van 59 naar 60 jaar
  • 2024: van 60 naar 61 jaar

Vanaf 1 januari 2023 moet een medewerker dus minstens 60 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal vooraleer je als werkgever recht hebt op het voordeel (61 jaar vanaf 2024).

Een ander gevolg van deze wijziging is dat het voordeel voor een medewerker die op 31 december 2021 nog geen 60 jaar is, wordt verlaagd naar 600 euro per kwartaal.

Ook de leeftijdsgrens om te kunnen genieten van het recht op het hogere voordeel (1.500 euro per kwartaal), wordt geleidelijk opgetrokken:

  • 2022: van 60 naar 61 jaar
  • 2023: van 61 naar 62 jaar

Schematisch ziet dat er zo uit:

2021

Leeftijd werknemer Basisbedrag/kwartaal
≥ 58 jaar, maar < 60 jaar 600 euro
≥ 60 jaar 1.500 euro

2022

Leeftijd werknemer Basisbedrag/kwartaal
≥ 59 jaar, maar < 61 jaar 600 euro
≥ 61 jaar 1.500 euro

2023

Leeftijd werknemer Basisbedrag/kwartaal
≥ 60 jaar, maar < 62 jaar 600 euro
≥ 62 jaar 1.500 euro

2024

Leeftijd werknemer Basisbedrag/kwartaal
≥ 61 jaar, maar < 62 jaar 600 euro
≥ 62 jaar 1.500 euro

Overgangsmaatregelen

De overheid voorziet twee overgangsmaatregelen voor de invoering van de nieuwe regels:

  • Voor werknemers die op 31 december 2021 60 jaar zijn, blijft het voordeel 1.500 euro per kwartaal.
  • Voor werknemers die op 31 december 2021 minstens 57 jaar oud zijn, bedraagt het voordeel 600 euro per kwartaal tot het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin de werknemer 61 jaar wordt.

Aanwervingsincentive langdurig werkzoekenden

Om de leeftijdsvoorwaarden in verschillende regelgevingen op elkaar af te stemmen, past de overheid ook de voorwaarden aan voor het recht op de premie voor de aanwerving van een langdurig werkzoekende.

Vanaf 1 januari 2022 moet het gaan over de aanwerving van een langdurig werkzoekende tussen 25 en 58 jaar (voordien 55 jaar) om van deze premie te kunnen genieten.