My Liantis

Personeelsbeleid 31 augustus 2021

Hogere lonen en uitkeringen door overschrijding spilindex

De spilindex is overschreden. Daardoor stijgen de sociale uitkeringen in september 2021 en de wedden van overheidspersoneel in oktober 2021 met 2%. Ook in jouw sector kunnen de lonen mogelijk aangroeien.

Wat is de spilindex?

De index meet hoe duur het leven wordt voor gezinnen. Stijgen de prijzen van producten en diensten, dan stijgt de index mee. Overschrijdt het cijfer de zogenaamde spilindex, dan nemen de uitkeringen en lonen automatisch toe. Dat is wat in augustus 2021 is gebeurd.

Wat verandert er?

Als gevolg van de overschrijding van de spilindex, stijgen de komende twee maanden uitkeringen, pensioenen en lonen.

  • Op 1 september 2021 stijgen alle uitkeringen en pensioenen met 2%.
  • Op 1 oktober 2021 volgen de wedden van het overheidspersoneel met hetzelfde percentage.
  • Voor alle andere sectoren gelden specifieke regels.

Lonen in de privésector

De indexering van de lonen in de privésector wordt in principe per paritair comité geregeld, al zijn er enkele uitzonderingen. De vergoedingen van bepaalde stagiairs volgen bijvoorbeeld het regime van de sociale uitkeringen en moeten dus ook in september 2021 met 2% stijgen. Op PC 200 is de indexering dan weer niet van toepassing. In dat paritair comité wordt het loon op een vaste datum geïndexeerd: elk jaar op 1 januari. Momenteel zou de indexering 1,68% bedragen op 1 januari 2022, maar aangezien die datum nog veraf is, is die voorspelling voorbarig.

Lonen in de non-profitsector

In de non-profitsector – onder andere de ziekenhuizen en rusthuizen – zullen de lonen als gevolg van de overschrijding van de spilindex wel worden verhoogd. Afhankelijk van het paritair comité, zal de verhoging plaatsvinden op 1 september 2021 of 1 oktober 2021.

Lonen in overige sectoren

Voor de overige lonen moet per sector worden nagegaan wat de collectieve arbeidsovereenkomst over de loonindexering bepaalt. Cao’s kunnen immers vastleggen wanneer een indexering plaatsvindt of wat de omvang ervan zal zijn.