My Liantis

Personeelsbeleid 06 januari 2022

Hogere lonen en uitkeringen door overschrijding spilindex

De spilindex is overschreden. Daardoor stijgen de sociale uitkeringen in januari 2022 en de wedden van overheidspersoneel in februari 2022 met 2%. Ook in jouw sector kunnen de lonen mogelijk aangroeien. Bovendien voorspelt het Federaal Planbureau de volgende overschrijding van de spilindex al in februari 2022.

Wat is de spilindex?

De index meet hoe duur het leven wordt voor gezinnen. Stijgen de prijzen van producten en diensten, dan stijgt de index mee. Overschrijdt het cijfer de zogenaamde spilindex, dan nemen de uitkeringen en lonen automatisch toe. Dat is wat in december 2021, voor de tweede maal dit jaar, is gebeurd.

Wat verandert er?

Als gevolg van de overschrijding van de spilindex, stijgen de komende twee maanden uitkeringen, pensioenen en lonen.

  • Op 1 januari 2022 stijgen alle uitkeringen en pensioenen met 2%.
  • Op 1 februari 2022 volgen de wedden van het overheidspersoneel met hetzelfde percentage.
  • Voor alle andere sectoren gelden specifieke regels.

Lonen in de privésector

De indexering van de lonen in de privésector wordt in principe per paritair comité geregeld, al zijn er enkele uitzonderingen. De vergoedingen van bepaalde stagiairs volgen bijvoorbeeld het regime van de sociale uitkeringen en moeten dus ook in januari 2022 met 2% stijgen. In het aanvullend paritair comité nr. 200 voor de bedienden wordt het loon op een vaste datum geïndexeerd: elk jaar op 1 januari. De indexering in deze sector bedraagt 3,58% op 1 januari 2022.

Lonen in de non-profitsector

In de non-profitsector – onder andere de ziekenhuizen en rusthuizen – zullen de lonen als gevolg van de overschrijding van de spilindex wel worden verhoogd. Afhankelijk van het paritair comité, zal de verhoging plaatsvinden op 1 januari 2022 of 1 februari 2022.

Lonen in overige sectoren

Voor de overige lonen moet per sector worden nagegaan wat de collectieve arbeidsovereenkomst over de loonindexering bepaalt. Cao’s kunnen immers vastleggen wanneer een indexering plaatsvindt of wat de omvang ervan zal zijn.

Wat verwachten in 2022?

In 2021 werd de spilindex voor de ambtenaren tweemaal overschreden. Een eerste keer in augustus en een tweede keer in december 2021. Op vier januari 2022 publiceerde het Federaal Planbureau haar vooruitzichten voor de komende maanden. Daarin kondigt ze aan dat de volgende overschrijding van de spilindex zich al in februari 2022 zou voordoen. Begin december 2021 voorspelde het Federaal Planbureau de eerstvolgende overschrijding van de spilindex pas in augustus 2022, maar ze stelt die voorspelling nu grondig bij. Mocht die voorspelling uitkomen, dan stijgen de sociale uitkeringen in maart 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in april 2022 opnieuw met 2%. Dat zou dan al de derde keer zijn in nog geen jaar tijd.