My Liantis

Verloning personeel 29 juli 2022

Hogere lonen en uitkeringen door overschrijding spilindex

De spilindex is opnieuw overschreden. Op 13 maanden tijd is dit nu de vijfde keer dat de lonen van overheidspersoneel en sociale uitkeringen met twee procent stijgen. Het overschrijden van de spilindex komt vroeger dan verwacht, zo voorspelde het Federaal Planbureau pas een nieuwe overschrijding van de spilindex in augustus 2022.

Wat is de spilindex?

De index meet hoe duur het leven wordt voor gezinnen. Stijgen de prijzen van producten en diensten, dan stijgt de index mee. Overschrijdt het cijfer de zogenaamde spilindex, dan nemen de uitkeringen en lonen automatisch toe. Dat is wat er nu opnieuw gebeurde.

Wat verandert er?

Door het overschrijden van de spilindex stijgen de sociale uitkeringen in augustus 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in september 2022 met twee procent.

Lonen in de privésector

De indexering van de lonen in de privésector wordt in principe per paritair comité geregeld, al zijn er enkele uitzonderingen. Zo stijgen de lonen van werknemers in de privésector niet op hetzelfde moment en niet met hetzelfde percentage. In het aanvullend paritair comité nr. 200 voor de bedienden wordt het loon op een vaste datum geïndexeerd: elk jaar op 1 januari. De indexering in die sector bedraagt voorlopig 8,17%.  

Voorspelling van het Federaal Planbureau

Op de aangepaste voorspellingen van het Federaal Planbureau is het nog wachten tot 6 september 2022. Voorlopig lijkt het er wel op dat de voorspelde overschrijding van de spilindex in december 2022 ook een maand vroeger zal vallen.

Grijpt de overheid in of niet?

De vraag om een indexsprong, het bewust overslaan van een indexering, of een gedeeltelijke uitstelling van de loonindexering, zal waarschijnlijk opnieuw rijzen én nog urgenter worden. Zo willen werkgeversfederaties het concurrentievermogen vrijwaren en de loonkost onder controle houden.