Hogere lonen en uitkeringen door overschrijding spilindex

De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen werd opnieuw overschreden in oktober. Het Federale Planbureau verspelde het al voor rond de maanden september, oktober en november, maar nu is het dus definitief. We leggen uit wat dat juist betekent.

3 minuten leestijd Verloning personeel 13 november 2023

Verhoging lonen ambtenaren en socialezekerheidsuitkeringen

Het eerste gevolg is de indexatie van de socialezekerheidsuitkeringen. Wanneer de spilindex van de overheid wordt overschreden, verhogen de sociale uitkeringen (werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, enzovoort) automatisch met 2%. Dat gebeurt de maand na de overschrijding.  

De lonen van de ambtenaren komen een maand later aan de beurt, dus de tweede maand na de overschrijding van de spilindex. Ook die lonen verhogen met 2%. 

Aangepast minimumloon

Belangrijk om nog mee te geven is dat het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) ook met 2% stijgt bij elke overschrijding van de spilindex van de overheid. Zo blijft het minimumloon aangepast aan de levensduurte. De aanpassing gebeurt een maand na de overschrijding, wat dus in november is. 

We brengen hierbij ook in herinnering dat er in 2024 en 2026 nog twee keer een conventionele verhoging gepland staat met 35 euro. Dit is nog een gevolg van het sociaal akkoord van 8 juni 2021

Zijn er gevolgen voor de non-profit sector en de private sector? 

De overschrijding van de spilindex leidt in de non-profitsector doorgaans ook tot een loonsverhoging van 2%. Bij een aantal sectoren is dat de maand na de overschrijding (bijvoorbeeld in de maatwerkbedrijven (PC 327) en de gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC 330)), bij andere is dat de tweede maand na de overschrijding (bijvoorbeeld het vrij onderwijs gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap (PC 152 en 225) en de gezins- en bejaardenhulp (PC 318). 

In de private sector wordt er eerst naar de sectorale regeling gekeken, want veel sectoren hebben al een eigen indexatiemechanisme. Hier vind je de voorspellingen van de indexaties van een groot aantal paritaire comités.  

In het grootste paritair comité, het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC 200), worden de lonen telkens op 1 januari geïndexeerd aan de hand van een bepaalde formule. De verwachte index (op basis van de voorspellingen van het Federaal Planbureau van 7 november 2023) bedraagt momenteel 1,50% (nog onder voorbehoud tot de definitieve indexcijfers van november en december). 

Wat brengt 2024? 

Het blijft altijd koffiedik kijken. De indexcijfers veranderen continu, maar volgens de laatste voorspellingen van het Planbureau van 7 november 2023 zouden er in 2024 twee overschrijdingen zijn van de spilindex. 

Vragen? 

Heb je hier vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren.