My Liantis

Personeelsbeleid 17 januari 2023

Hogere werkgeversbijdrage bij SWT

In 2023 en 2024 verhoogt de bijzondere werkgeversbijdrage in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen). Deze verhoging geldt wel enkel voor ondernemingen in de profitsector. Met deze verhoogde werkgeversbijdrage wil de overheid werkgevers ontmoedigen om het SWT toe te kennen. 

Wat is SWT? 

Vroeger konden medewerkers die op een bepaalde leeftijd ontslagen werden op brugpensioen. Die naam is vervangen door het ‘stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’, het SWT. Binnen het SWT hebben oudere ontslagen medewerkers recht op: 

  • een vaste werkloosheidsuitkering; 

  • een aanvullende vergoeding van hun laatste werkgever. 

Er bestaan verschillende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, met telkens andere leeftijds- en loopbaanvoorwaarden. 

Wat verandert er? 

De werkgeversbijdrage op de bedrijfstoeslag wordt de komende twee jaar verhoogd: 

  • met coëfficiënt 1,047 in 2023

  • en met coëfficiënt 1,094 in 2024

De verhogingen zijn enkel van kracht bij ondernemingen in de profitsector. Voor de non-profitsector blijven de werkgeversbijdragen ongewijzigd. De verhoogde bijdragen gelden zowel voor de lopende als voor de nieuwe stelsels. 

Daarnaast gelden de verhogingen ook voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering, maar wel pas nadat de erkenningsperiode verstreken is.