My Liantis

Sociaal statuut 01 juli 2023

Indexering sociale uitkeringen zelfstandigen

De sociale uitkeringen voor zelfstandigen werden op 1 november 2023 geïndexeerd.

Hoeveel bedraagt de moederschapsuitkering, de arbeidsongeschiktheidsuitkering, de overbruggingsuitkering, het pensioenbedrag, enzovoort? Ontdek de nieuwe bedragen in het infoblad ’Sociale uitkeringen’.