My Liantis

Sociaal statuut 07 maart 2023

Indexering sociale uitkeringen zelfstandigen

De sociale uitkeringen voor zelfstandigen werden op 1 december 2022 met 2% geïndexeerd. De bedragen van het minimumpensioen, het overlevingspensioen en de overbruggingstoelage werden voor het laatst aangepast op 1 januari 2023.

Hoeveel bedraagt de moederschapsuitkering, de arbeidsongeschiktheidsuitkering, de overbruggingsuitkering, het pensioenbedrag, enzovoort? Ontdek de nieuwe bedragen in het infoblad ’Sociale uitkeringen’.