My Liantis

Sociaal statuut 02 mei 2022

Indexering sociale uitkeringen zelfstandigen op 1 mei 2022

De sociale uitkeringen voor zelfstandigen worden op 1 mei 2022 met 2% geïndexeerd.

Hoeveel bedraagt de moederschapsuitkering, de arbeidsongeschiktheidsuitkering, de overbruggingsuitkering, het pensioenbedrag, enz.? Ontdek de nieuwe bedragen in het infoblad ’Sociale uitkeringen’.