My Liantis

Sociaal statuut 01 juli 2023

Verhoging sociale uitkeringen zelfstandigen

Dankzij de verdeling van de welvaartsenveloppe zijn de sociale uitkeringen voor zelfstandigen verhoogd. Sommige van deze uitkeringen werden op 1 mei gewijzigd (uitkering mantelzorg, uitkering vaderschaps- of geboortverlof) en andere op 1 juli 2023 (adoptie-uitkering, uitkering pleegouderschap, uitkering rouwverlof, arbeidsongeschiktheidsuitkering, moederschapsuitkering, uitkering overbruggingsrecht, pensioenbedragen).

Hoeveel bedraagt de moederschapsuitkering, de arbeidsongeschiktheidsuitkering, de overbruggingsuitkering, het pensioenbedrag, enzovoort? Ontdek de nieuwe bedragen in het infoblad ’Sociale uitkeringen’.