My Liantis

Verloning personeel 25 februari 2022

Individuele pensioentoezeggingen melden vóór 31 maart

Heb je werknemers aan wie je een individuele pensioentoezegging toekent? Dan moet je dit vóór 31 maart meedelen aan de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).

Wat is een individuele pensioentoezegging?

Met een individuele pensioentoezegging kan je ervoor zorgen dat je werknemers een aanvullend pensioen opbouwen. De Wet Aanvullende Pensioenen (WAP) verplicht werkgevers om jaarlijks het aantal individuele pensioentoezeggingen van het afgelopen jaar te melden.

Voor groepsverzekeringen, collectieve toezeggingen, en individuele toezeggingen aan zelfstandige bedrijfsleiders bestaat deze verplichting niet.

Vorig kalenderjaar

De melding slaat op het aantal werknemers met een individuele pensioentoezegging tijdens het afgelopen jaar. Kende je geen individuele pensioentoezeggingen toe in 2021, dan moet je dit jaar geen melding doen.

Formaliteiten

De verplichte melding moet je als werkgever doen bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) via het formulier WAP - 4.

Je moet dit formulier, ondertekend door jou als werkgever of een daartoe gemachtigd persoon, per post bezorgen op onderstaand adres:

FSMA, Afdeling Aanvullende Pensioenen
Congresstraat 12-14
1000 Brussel

Sancties

Voldoe je niet aan de meldingsplicht? Dan volgen mogelijk strafrechtelijke sancties. Het kan gaan om een gevangenisstraf en/of een geldboete van 200 tot 2.000 euro.