My Liantis

Welzijn op het werk 01 juli 2021

Inschrijving in KBO voor afhaalmaaltijden en webshops weer verplicht

Om de coronacrisis het hoofd te bieden, gingen veel zelfstandigen tijdelijk op zoek naar creatieve manieren om hun onderneming voort te zetten. Denk maar aan restauranthouders die volop inzetten op afhaalmaaltijden of winkeluitbaters die in allerijl een webshop opstartten. Zulke wijzigingen van activiteiten moet je normaal gezien altijd laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en soms ook bij het FAVV. Maar door de uitzonderlijke omstandigheden was dat sinds 13 maart 2020 tijdelijk niet meer nodig.

Versoepeling afgelopen

De wetgever besliste destijds dat de versoepeling zou blijven gelden zolang de coronamaatregelen van kracht waren.

Maar onlangs liet de FOD Economie weten dat “de thans bestaande beperkingen de handhaving van de uitzonderingsregeling niet langer rechtvaardigen”. Winkels en restaurants zijn volgens de FOD heropend onder omstandigheden “die hen bijna in staat stellen normaal te werken”. Daarom zijn volgens de overheidsdienst de normale regels van vóór de pandemie opnieuw van toepassing.

Pas de inschrijving in de KBO aan

Wie ook nu nog afhaalmaaltijden wil voorzien of z’n webshop wil blijven runnen, laat daarvoor dus het best de juiste NACEBEL-codes in de KBO toevoegen. Op die manier vermijd je eventuele boetes.

Je inschrijving in orde brengen? 

Liantis ondernemingsloket helpt je daar graag mee. Neem contact op met een kantoor bij jou in de buurt of dien zelf je aanvraag in via ons handig webformulier