My Liantis

Welzijn op het werk 28 juni 2019

Inspectiecampagne valpreventie bij vrachtwagens

De inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) focust in het najaar 2019 op valpreventie bij vrachtwagens, tankwagens en tankcontainers. Aanleiding is de vaststelling dat er heel wat ongevallen gebeuren tijdens het laden en lossen. De campagne richt zich vooral op volgende sectoren: chemie, farmacie, brandstofdepots, tank cleaning, hout, melk en veevoeders.

Ongevallen tijdens het betreden van vrachtwagens

Chauffeurs beklimmen hun vrachtwagen bijvoorbeeld om mangaten te openen en zo topbelading mogelijk te maken. Dit gebeurt via een ladder achteraan en een loopplatform bovenop de vrachtwagen. Deze loopplatforms zijn bovendien uitgerust met een opklapbare reling. De meeste ongevallen gebeuren op het ogenblik dat de chauffeur de ladder loslaat om de reling op te klappen of wanneer de chauffeur het mangat opent.

Onvoldoende preventiemaatregelen

TWW stelt vast dat chauffeurs en de transportbedrijven die hen tewerkstellen, te weinig aandacht schenken aan het risico op een val van een vrachtwagen. Tijdens inspectiebezoeken blijkt keer op keer dat veilige procedures en gepaste preventiemaatregelen ontbreken.

Wat kan je doen?

Tegenwoordig bestaan er inrichtingen en systemen waarbij de chauffeur niet meer bovenop op de vrachtwagen, tankwagen of tankcontainer hoeft te klimmen. Verder raden de experten van Liantis preventie en welzijn aan om naast de vaste voorzieningen zoals ladder, loopplatform en reling, bijkomend ook te investeren in persoonlijke valbeveiliging. Denk aan een helm en een valharnas (te bevestigen niet aan de vrachtwagen zelf, maar enkele meters hoger aan een vaste inrichting of gebouw).

Het is bovendien aangewezen om veilige standaardprocedures uit te schrijven. Tot slot is het een goed idee om bij dergelijke gevaarlijke werkzaamheden minimum met twee mensen te zijn.