My Liantis

Welzijn op het werk 13 mei 2022

Inspectiecampagnes 2022 Toezicht Welzijn op het Werk

Naar jaarlijkse gewoonte zet Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) ook in 2022 enkele sectoren en thema’s met stip bovenaan de agenda. Voel je je als bedrijf aangesproken door onderstaand overzicht? Dan krijg je binnenkort misschien wel een inspecteur over de vloer. We geven meteen enkele tips over hoe je jezelf het best kan voorbereiden.

Manueel hanteren van lasten

Van half maart tot en met eind juni 2022 spitst de inspectiecampagne van Toezicht Welzijn op het Werk zich toe op het manueel hanteren van lasten op de werkvloer. Deze controles zijn vooral gericht op bedrijven die zich bezighouden met transport- en koerieractiviteiten en bedrijven in de voedsel- en drankenindustrie. 

Als Liantis-klant ondersteunen we je graag bij deze specifieke inspecties met een gratis infodocument rond de inspectiecampagne én een gratis instructiedocument rond het manueel hanteren van lasten

Andere nationale inspectiecampagnes

Regionale inspectiecampagnes

  • Antwerpen: logistiek, thema ‘gevaarlijke producten’.
  • Brussel: thuislevering, thema ‘ergonomie’.
  • Henegouwen: textielindustrie, thema ‘veiligheid’.
  • Limburg & Vlaams-Brabant: beenhouwerijen, thema ‘veiligheid’.
  • Luik: begraafplaatsen, thema ‘ergonomie’.
  • Namen-Luxemburg-Waals-Brabant: ziekenhuizen, thema ‘psychosociale risico's’.
  • Oost-Vlaanderen: thuisverpleging, thema ‘veiligheid’ (arbeidsmiddelen).
  • West-Vlaanderen: fabricage van meubels, thema ‘gevaarlijke producten’ (composietmaterialen).

Wat is de insteek van deze inspectiecampagnes?

Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) focust op het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van je werknemers. Concreet zal de inspecteur je vragen welke risico’s je werknemers lopen en welke preventiemaatregelen je daartegenover zet. De inspecteur maakt vervolgens een rondgang in je bedrijf. Stelt hij of zij inbreuken vast, dan kan je een waarschuwing of zelfs boete krijgen.

Hoe jezelf voorbereiden op een bezoek van de inspectie?

Klanten van Liantis preventie en welzijn kunnen zich optimaal voorbereiden op een inspectiebezoek door op My Liantis de Preventiecheck in te vullen. Dit is een vragenlijst waarmee je makkelijk kan aftoetsen wat bij jou in orde is en wat je verdere werkpunten zijn.

Wie kan mij verder helpen?

Heb je twijfels? Neem dan contact op met Liantis preventie en welzijn. Als je wil, komt een expert ter plaatse om je met raad en daad bij te staan. Zo ben je straks optimaal voorbereid op een mogelijk inspectiebezoek.