My Liantis

Persbericht 05 maart 2021

Internationale vrouwendag: vrouwelijke zelfstandigen vooral actief in bijberoep

In 2020 was 4 op de 10 startende zelfstandigen een vrouw (39,52%). Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstengroep Liantis van de RSVZ-cijfers. Opvallend: wanneer we een blik werpen op de actieve zelfstandigenpopulatie, blijkt dat vrouwen vaker actief zijn in bijberoep, dan in hoofdberoep. “Nochtans is het sociaal statuut de laatste jaren enorm verbeterd en zijn er ook heel wat tegemoetkomingen. We roepen ondernemende vrouwen dan ook op om niet te twijfelen en de stap te durven wagen als onderneemster in hoofdberoep”, zegt Karel Van den Eynde van hr-dienstengroep Liantis.

Vrouwelijke starters

Naar aanleiding van internationale vrouwendag analyseerde hr-dienstengroep Liantis de RSVZ-gegevens van startende zelfstandigen in België in 2020. Daaruit blijkt dat 39,52% van de starters een vrouw was. “Dat aandeel blijft de laatste jaren ongeveer gelijk”, verduidelijkt expert Karel Van den Eynde van Liantis. “We zagen wel dat hun aandeel in het tweede kwartaal met 35,40% beduidend lager lag dan de andere kwartalen. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat vrouwelijke ondernemers vaker kiezen voor een contactberoep zoals kapster, schoonheidsspecialiste, verpleegkundige of lesgeefster. Beroepen die tijdens de coronacrisis lange tijd gesloten waren.”

  • Eerste kwartaal 2020: 36,66% vrouwelijke starters

  • Tweede kwartaal 2020: 35,4% vrouwelijke starters
  • Derde kwartaal 2020: 40,70% vrouwelijke starters
  • Vierde kwartaal 2020: 44,16% vrouwelijke starters

Meer in bijberoep dan in hoofdberoep

Uit de cijfers van het totaal aantal aangesloten zelfstandigen in België blijkt dat 34% van alle zelfstandigen in hoofdberoep vrouwen zijn. Bij de bijberoepen gaat het om 42%: een duidelijk verschil.

“We merken - ondanks het feit dat we al heel wat stappen gezet hebben - dat meer vrouwelijke ondernemers kiezen voor een activiteit in bijberoep omdat dat soms makkelijker te combineren valt met de zorg voor kinderen of het gezin. Terwijl we vrouwelijke ondernemers zeker aanmoedigen om een activiteit in hoofdberoep te overwegen. Vele mensen denken nog dat zelfstandigen slecht sociaal verzekerd zijn. Dat klopt niet meer. Het sociaal statuut is ondertussen voldoende uitgebreid: zo zijn er ook heel wat maatregelen die het gezinsleven kunnen ondersteunen. Denk maar aan gratis dienstencheques bij de geboorte van een kind of de vrijstelling van sociale bijdragen voor de periode na de bevalling”, aldus Karel Van den Eynde.

Skrolan Schoolmeester: “Durf het aan!” Eén van die vrouwelijke onderneemsters die vorig jaar als zelfstandige in hoofdberoep aan de slag ging, is Skrolan Schoolmeester. Sinds april 2020 leidt ze haar eigen zaak Hoorcentrum Audioplus als zelfstandig audiologe. “Bij mij kriebelde het echt om een eigen zaak te starten, maar het schrok me toch ook af. Daarom ben ik in bijberoep gestart en heb ik mijn zaak rustig laten groeien. Zet dus pas de stap naar volledige zelfstandigheid als je er helemaal klaar voor bent. Praat ook met andere mensen die in jouw branche zitten. Zo leer je veel bij en weet je op welke valkuilen je moet letten. Maar ook, durf! Trek gerust je stoute schoenen aan en spreek firma’s aan en sluit partnerschappen. Een nee heb je, een ja kan je krijgen.”

Internationale vrouwendag

Naar aanleiding van internationale vrouwendag op maandag 8 maart, doet Liantis nogmaals een oproep aan vrouwelijke zelfstandigen om volop voor het ondernemerschap te kiezen. Ook onderneemster Skrolan beklaagt het zich nog hélemaal niet: “Ja, ik ben nog altijd blij dat ik het gedaan heb. Ik heb mijn job altijd heel graag gedaan, maar ik ben ook iemand met ambitie. Het zelfstandig zijn geeft mij meer vrijheid, meer voldoening en mijn werk voelt voor mij nu meer aan als een hobby.”