My Liantis

Welzijn op het werk 26 februari 2018

Jaarverslag interne dienst niet langer opsturen naar TWW

De FOD WASO kiest voor administratieve vereenvoudiging. Via een koninklijk besluit van 7 februari 2018 schaft de wetgever enkele administratieve verplichtingen uit de codex over het welzijn op het werk af.

Jaarverslag van de interne dienst

Het jaarverslag van de interne dienst moet niet langer opgestuurd worden naar Toezicht Welzijn op het Werk. Dit was zo al opgenomen in de verklarende nota van de overheid en is nu ook wettelijk vastgelegd in art. I.2-22 van de codex over het welzijn op het werk. 

De werkgever moet het wel nog steeds opmaken en kunnen voorleggen aan de met toezicht belaste ambtenaar wanneer deze dit vraagt. Bovendien moet het ook nog steeds voorgelegd worden op het Comité voor preventie en bescherming op het werk in de maand februari. (art. II.7-24)

Administratieve vereenvoudigingen

Naast deze verplichting werden ook nog een aantal andere administratieve handelingen aangepast:

  • Wie werkzaamheden verricht in een hyperbare omgeving, hoeft dit niet langer vooraf schriftelijk te melden aan de regionale directie Toezicht Welzijn op het Werk. (Opheffing van art. V.4-20 en 25)
  • Bij productie en gebruik van waterstofcyanide en zijn (an)organische cyaanverbindingen en sommige mengsels die waterstofcyanide en verwanten bevatten, is het niet langer verplicht om de regionale directie Toezicht Welzijn op het Werk schriftelijk daarvan te waarschuwen. Wel verwacht de wetgever een zorgvuldige registratie. Het register kan worden opgevraagd door de met toezicht belaste ambtenaar. (Vervanging van art. VI.1-36)
  • Bij blootstellingen aan chemische agentia die afwijken van de normale patronen, hoeft het voorstel van de arbeidsarts over de te hanteren grenswaarden niet langer bezorgd te worden aan de regionale directie van Toezicht Welzijn op het Werk. Het kan wel worden opgevraagd door de met toezicht belaste ambtenaar wanneer deze dit vraagt. (Vervanging van art. VI.1-45)

Lees hier het volledige koninklijke besluit met de nadere precisering van de welke gegevens moeten worden geregistreerd. Dit KB treedt in werking vanaf 8 maart 2018.