My Liantis

Welzijn op het werk 13 februari 2018

Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - Dienstjaar 2017

Op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) vindt u de formulieren voor het jaarverslag Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) van het dienstjaar 2017.

De inhoud van het jaarverslag is vastgelegd in bijlage II.1-3 van de codex, maar traditiegetrouw worden van overheidswege daarvoor de nodige standaardformulieren ter beschikking gesteld.

Er bestaan drie formulieren voor het opmaken van het jaarverslag:

  • Het formulier A is bestemd voor een werkgever met een interne dienst PBW zonder afdelingen,
  • Het formulier B is bestemd voor een werkgever met een interne dienst PBW met afdelingen,
  • Het formulier C is bestemd voor een groep van werkgevers die gemeenschappelijk een dienst voor preventie en bescherming op het werk organiseren.

Deze documenten zijn ook in het Frans beschikbaar.

Er is een verklarende nota opgesteld waarin de verschillende rubrieken van de versies A, B en C van het formulier toegelicht worden. Er wordt telkens duidelijk aangegeven voor welk formulier de toelichting bestemd is. Het is aangewezen die nota af te drukken om de formulieren correct te kunnen invullen.

Het jaarverslag van de interne dienst moet niet langer opgestuurd worden naar Toezicht Welzijn op het Werk. De werkgever moet het wel nog steeds opmaken en kunnen voorleggen aan de met toezicht belaste ambtenaar wanneer deze dit vraagt. Bovendien moet het ook nog steeds voorgelegd worden op het Comité voor preventie en bescherming op het werk in de maand februari.