My Liantis

Personeelsbeleid 21 oktober 2020

Kaderakkoord voor uitwisseling personeel in de non-profitsector

De zorg-, welzijns- en socioculturele sectoren van het Vlaamse Gewest hebben een kaderakkoord gesloten over de uitlening van personeel tussen organisaties. In het voorjaar was er al een gelijkaardig akkoord, maar dat liep eind juni af.

Waarom dit kaderakkoord?

Personeel uitlenen kan de continuïteit van de dienstverlening tijdens de tweede coronagolf garanderen, maar op arbeidsrechtelijk vlak valt het niet zo eenvoudig te regelen. Met het kaderakkoord willen zowel de vakbonden als werkgeversfederaties ervoor zorgen dat op korte tijd en zonder al te veel administratieve rompslomp toch personeel kan worden uitgewisseld.

Wat zijn de krijtlijnen van het kaderakkoord?

Uitleningsovereenkomst

Vóór de start van de uitlening moeten de uitlener, de gebruiker en de werknemer een uitleningsovereenkomst ondertekenen. Bekijk het model dat de sociale partners daarvoor opmaakten.

De uitlening geldt steeds voor een beperkte duur en is mogelijk vanaf 16 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

De vrijwilligheid moet worden gegarandeerd. Je kan als werkgever geen uitlening opleggen.

Enkel werknemers met een vast contract kunnen worden uitgeleend, tijdelijke werknemers niet.

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Werknemers die worden uitgeleend, behouden de  loon- en arbeidsvoorwaarden van hun werkgever. Alle contractuele verplichtingen tussen de oorspronkelijke werkgever en de werknemer blijven dus lopen.

Zijn de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de uitgeoefende functie bij de gebruiker voordeliger, dan moeten ze wel worden aangepast. Als werknemers bij de gebruiker voor de functie een hoger loon ontvangen, moet ook het loon van de uitgeleende werknemer dus verhogen.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van alle regels voor arbeidsreglementering en arbeidsbescherming. Als gebruiker moet je dus de bescherming en de veiligheid van de uitgeleende werknemer garanderen.

Sociaal overleg

De ondernemingsraad – wanneer er geen ondernemingsraad is het comité voor preventie en bescherming op het werk, of wanneer er geen comité is de vakbondsafvaardiging – bij zowel gebruiker als uitlener moet akkoord gaan met de uitlening.

De werkgever en de gebruiker moeten hun overlegorgaan ook op de hoogte brengen van het aantal betrokken werknemers en de duur van de uitwisseling.

Toestemming inspectie

Ook de inspectie moet op voorhand toestemmen met de uitlening. Die toestemming zal maar worden gegeven wanneer er een akkoord is binnen het overlegorgaan.

Lees het integrale kaderakkoord.