Kan een stagiair duaal leren een studentenjob doen bij dezelfde werkgever?

Studenten duaal leren (of alternerend leren) die tijdens het schooljaar stage lopen bij een werkgever, gaan tijdens de zomervakantie graag aan de slag als jobstudent bij diezelfde werkgever. Kan dit en wat zijn hier de geldende voorwaarden? We vertellen je er meer over in dit artikel. 

2 minuten leestijd Tijdelijke tewerkstelling 09 juli 2024

Studenten alternerend leren zijn leerlingen met een OAO (Overeenkomst van Alternerende Opleiding), stageovereenkomst of ondernemerschapstraject. Zij volgen afwisselend een theoretische opleiding op school en leren professionele vaardigheden aan op de werkvloer.  

Sinds 1 juli 2017 kunnen deze leerlingen studentenarbeid verrichten bij de werkgever waar ze de praktische opleiding volgen.

Voorwaarden

Er gelden een aantal voorwaarden voor studenten die bij dezelfde werkgever een studentenjob willen doen waar ze ook hun praktijkopleiding volgen. Dit zijn de cumulatieve voorwaarden:  

  • Op het moment dat de leerling de studentenjob uitvoert, moet hij op datzelfde moment geen onderwijs of opleiding volgen en moet hij niet aanwezig zijn op de werkplek.  
  • De student krijgt geen werkloosheidsuitkering of inschakelingsuitkering.  
  • De student mag uitsluitend werken bij een andere werkgever. Dus niet bij dezelfde werkgever waar hij zijn praktische opleiding volgt. Op dit laatste punt staan de FOD WASO en de RSZ één uitzondering toe: tijdens de zomermaanden juli en augustus is het voor studenten wél mogelijk om te werken bij dezelfde werkgever waar ze de praktische opleiding volgen.  

De OAO wordt geschorst tijdens elke schoolvakantie, ofwel wegens onbetaald verlof (TA), ofwel wegens betaald verlof. Het spreekt voor zich dat je enkel als student kan werken tijdens een onbetaalde schorsing van de OAO.