My Liantis

Personeelsbeleid 21 december 2018

Mag ik als kapper werken op kerstavond en oudejaarsdag?

Een maandag is – naast de zondag – meestal een sluitingsdag voor de kapperszaken (PC 314). Dit jaar vallen 24 en 31 december echter op een maandag. Op deze dagen brengen vele klanten graag nog een bezoekje aan hun kapsalon om er tijdens de feestdagen piekfijn uit te zien. Mag je als kapper dan toch werken?

Wekelijkse rust

Omdat er in de kapperssector een wekelijkse rust van 48 opeenvolgende uren geldt die meestal op zondag en maandag genomen wordt, is het praktisch onmogelijk om personeel te werk te stellen op kerstavond en op oudejaarsdag.

Uitzondering

Maar goed nieuws: de sector heeft dit euvel verholpen. Een tewerkstelling op de maandagen 24 en 31 december is dit jaar wél mogelijk voor zover dit op vrijwillige basis gebeurt én er een akkoord is tussen werkgever en werknemer.

Als een medewerker dus op 24 december werkt, zal hij inhaalrust moeten opnemen de dag na kerstdag (26 december). Werkt de medewerker op 31 december? Dan heeft hij recht op inhaalrust de dag na Nieuwjaar (2 januari). Door deze regeling is er toch een aaneengesloten rustperiode van 48 uur.