My Liantis

Personeelsbeleid 20 februari 2023

Kmo-werkgevers schakelen steeds meer jobstudenten in

Elk jaar schakelen kmo-werkgevers steeds meer jobstudenten in. Dat doen ze onder andere om het hoofd te bieden aan de krappe arbeidsmarkt. Bovendien heeft de regering het aantal uren dat jobstudenten mogen presteren tegen verlaagde sociale bijdragen verhoogd naar 600 uur, op vraag van ondernemersorganisatie UNIZO. Vorig jaar was dat nog 475 uur.

Stijgende lijn

Jobstudenten zijn steeds populairder bij kmo-werkgevers. Vorig jaar schakelde maar liefst 32,6% van de kmo-werkgevers minstens 1 jobstudent in. Dat is alweer een stijging ten opzichte van 2021 (32,1%). Hoewel het om een lichte stijging gaat, blijft de positieve trend zich wel jaarlijks voortzetten zelfs in coronajaar 2020 (30,9%) was dat cijfer iets hoger dan 2019 (30,7%).

Bovendien zetten werkgevers gemiddeld ook steeds meer jobstudenten in. Vorig jaar hadden werkgevers die een beroep doen op jobstudenten gemiddeld 5,7 jeugdige werkkrachten in dienst. In 2021 was dat nog gemiddeld 4,7.

12 euro per uur

Niet alleen voor werkgevers is de regeling interessant. Zo verdienden jobstudenten een aardig centje bij in 2022: het gemiddelde brutoloon bedroeg vorig jaar 12,07 euro per uur of 2.330 euro per maand. Bovendien dragen studenten slechts een solidariteitsbijdrage van 2,71% af voor de RSZ en houden ze veel van hun loon over.” Van een gemiddeld loon in 2022 (12,07 euro bruto per uur), hield een student dus 11,74 euro netto over.

Meer uren in 2023 en 2024

Het is nog afwachten of die de populariteit van jobstudenten zich dit jaar voortzet. Wat 2023 wel al anders maakt, is dat studenten meer uren aan het RSZ-voordeeltarief kunnen presteren dan andere jaren. De regering trok op vraag van ondernemersorganisatie UNIZO het maximumaantal uren op van 475 naar 600 uren voor 2023 en 2024. 

Aparte regeling zorgsector

De regering versoepelde de regels vorig jaar al in de zorgsector, met als doel de tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen. Daar telde het jaarplafond helemaal niet meer. De maatregel werd bovendien door de programmawet verlengd voor het eerste kwartaal van 2023. De uren die een jobstudent in de zorgsector tijdens dat eerste kwartaal presteert, tellen dus niet mee voor het plafond van 600 uur.