Korting op sociale bijdrage voor startende zelfstandigen (primostarters)

Vanaf 1 april 2022 komen startende zelfstandigen in aanmerking voor een korting op hun eerste kwartaalbijdrage als zelfstandige. Dankzij deze korting betalen ze voor dat kwartaal een bijdrage die minder bedraagt dan de minimumbijdrage.

2 minuten leestijd Ondernemen 13 april 2022

Korting voor primostarters

De korting van 119,57 euro waar startende zelfstandigen (primostarters) van kunnen genieten, is een korting op de voorlopige en de definitieve sociale bijdrage van het eerste kalenderkwartaal van onderwerping als zelfstandige in hoofdberoep. Primostarters blijven de korting ook na regularisatie van hun sociale bijdragen behouden.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

Ondernemers die starten als zelfstandige in hoofdberoep kunnen genieten van deze korting, op voorwaarde dat ze gedurende vijf jaar vóór de start van hun zelfstandige activiteit in hoofdberoep niet eerder actief waren als zelfstandige in hoofdberoep, als zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met een zelfstandige in bijberoep (artikel 37) of als meewerkende echtgenoot (maxistatuut).

Voor welk kwartaal geldt deze korting?

Startende zelfstandigen kunnen enkel een beroep doen op deze korting voor het eerste kwartaal van aansluiting als zelfstandige in hoofdberoep. Concreet wil dit zeggen dat ze enkel van de korting kunnen genieten wanneer ze opstarten als zelfstandige in hoofdberoep op 1 april 2022 of later.

Hoe wordt deze korting toegepast?

Als je recht hebt op deze korting, dan zal deze automatisch worden toegepast door Liantis. Je hoeft hiervoor geen aanvraag in te dienen.

Wanneer mag je als klant deze korting verwachten?

De korting wordt voor het eerst toegepast op de sociale bijdragen van het tweede kwartaal van 2022.

Omdat we tijd nodig hebben om de verrekening van de korting technisch in orde te brengen, zal deze korting uiterlijk in het vervaldagbericht van de sociale bijdragen voor het derde kwartaal van 2022 verrekend worden.