My Liantis

Personeelsbeleid 22 oktober 2021

Laat jouw werknemers vóór het einde van het jaar vakantiedagen opnemen

Door de kwakkelzomer en coronamaatregelen hebben veel werknemers een groot deel van hun vakantiedagen nog niet opgenomen. Hoewel vaak anders wordt gedacht, móét jaarlijkse vakantie worden opgenomen tijdens het lopende vakantiejaar. Het is niet toegelaten om vakantiedagen over te dragen naar een volgend kalenderjaar.

Verworven recht

Het recht op vakantie is  van openbare orde en dus verworven, ondanks elke andere (strijdige) overeenkomst. Een werknemer kan kortom niet zomaar afzien van de vakantie waar hij recht op heeft. Enkel wanneer het voor een bediende onmogelijk is om vakantie op te nemen (vb. door ziekte), worden de resterende vakantiedagen uitbetaald. Een arbeider krijgt altijd vakantiegeld voor alle vakantiedagen.

Risico op boetes

Je doet er als werkgever goed aan om jouw werknemers tijdig en schriftelijk (via aangetekende brief of per e-mail) in te lichten over hun verlofsaldo. Vraag hen om hun resterende vakantiedagen voor het einde van het jaar in te plannen.

Op die manier kan je de documenten ook voorleggen bij een eventuele controle. Wanneer vakantiedagen niet worden opgenomen, loop je als werkgevers immers het risico op een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4.000 euro of op een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 euro. Bovendien wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Belangrijk tijdens de coronacrisis

Voor werknemers die tijdelijk werkloos zijn (wegens overmacht corona) is die verplichte opname van het wettelijk verlof ook erg belangrijk. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) kan immers controleren of alle vakantiedagen opgenomen zijn. Is dat niet het geval, dan zal de RVA weigeren om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen uit te betalen voor de niet opgenomen vakantiedagen.

Sectorale verlofstelsels

Zijn er in je sector ook extralegale verlofdagen? In veel bedrijven wordt er daarnaast nog bijkomend verlof toegekend, zoals loyaliteitsverlof of anciënniteitsverlof. De sectorale spelregels kan je terugvinden op My Liantis, maar je kan ook altijd terecht bij jouw vertrouwde klantenadviseur voor meer info over dit onderwerp.