My Liantis

Personeelsbeleid 08 december 2021

Langere opzegtermijn voor medewerkers die voor 2014 in dienst kwamen

Sinds 1 januari 2014 is het eenheidsstatuut van kracht. Dat zorgt voor uniforme opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden. Voor wie in dienst kwam vóór 2014, wordt de opzegtermijn sindsdien berekend volgens het ‘kliksysteem’, dat uit twee delen bestaat. Voor het tweede deel van dat kliksysteem geldt vanaf januari 2022 een nieuwe opzegtermijn van 27 weken.

Kliksysteem in twee delen

Ontsla je een medewerker die vóór 2014 in dienst kwam, dan moet je als werkgever zijn opzegtermijn berekenen in twee delen:

  1. Voor het eerste deel kijk je naar de anciënniteit van je medewerker op 31 december 2013. Voor de jaren die hij op die datum presteerde, blijven de oude opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden van toepassing.
  2. Voor het tweede deel bereken je de anciënniteit volgens de nieuwe opzegtermijnen die in 2014 werden ingevoerd.

Beide delen tel je op om tot de totale opzegtermijn te komen. De berekening van de anciënniteit gebeurt bij aanvang van de opzegtermijn. Lees er meer over op onze webpagina over de wettelijke opzegtermijnen.

Nieuwe opzegtermijn voor deel twee van het kliksysteem

Geef je in 2021 iemand zijn ontslag, dan geldt in het tweede deel van het kliksysteem een anciënniteit van zeven jaar. Dat komt overeen met 24 weken opzegtermijn. Vanaf 1 januari 2022 zal de anciënniteit acht jaar bedragen. Vanaf acht jaar anciënniteit is een nieuwe schijf van de wettelijke opzegtermijnen van toepassing, namelijk 27 weken. De opzegtermijn van je medewerker stijgt dus met drie weken in 2022.