My Liantis

Personeelsbeleid 08 maart 2021

Betaal je minder voor nachtwerk wanneer het zomeruur ingaat?

In de nacht van zaterdag 27 maart op zondag 28 maart 2021 schakelen we over op het zomeruur. Mag je medewerkers met nachtdienst dan een uur minder betalen?

Tijdens de nacht van zaterdag 27 maart op zondag 28 maart 2021 schakelen we over op het zomeruur. We draaien alle klokken dan één uur vooruit: 2.00 uur wordt 3.00 uur. Medewerkers die nachtdienst hebben, moeten dus een uur minder werken. Maar mag je hen dan ook een uur minder betalen?

Werken jouw medewerkers in een ploegenstelsel?

De gevolgen van het zomeruur op het loon van werknemers die in een ploegenstelsel werken en die niet forfaitair per maand worden betaald, zijn in NAR-cao nr. 30 vastgelegd:

  • Een werknemer die bij de omschakeling naar het winteruur ook in de nachtploeg zal werken, geef je nu het loon voor acht uur, ook al presteert hij er maar zeven. Ook tijdens de nacht van de omschakeling naar het winteruur zal je hem het loon voor acht arbeidsuren moeten betalen, hoewel hij dan negen uur zal presteren.
  • Een werknemer die enkel bij de omschakeling naar het zomeruur ’s nachts werkt en dus niet werkt bij de omschakeling naar het winteruur, ontvangt nu het loon voor acht uur. Hij ontvangt dus het loon voor de uren die vermeld zijn in het uurrooster.

Werken jouw medewerkers niet in een ploegenstelsel?

Werknemers die niet in een ploegenstelsel werken, vallen niet onder het toepassingsgebied van NAR-cao nr. 30. Bovenstaande regeling is dus niet van toepassing op hen. Deze werknemers ontvangen loon voor hun werkelijke prestaties.

Een voorbeeld

Een medewerker werkt tijdens de nacht van 27 op 28 maart 2021 van 22.00 uur tot 6.00 uur.

Ploegenarbeid (NAR-cao nr. 30)

Zomeruur én winteruur

Enkel zomeruur

Enkel winteruur

Telkens loon voor 8 uur

Loon voor 8 uur

Loon voor 9 uur

Geen ploegenarbeid

Zomeruur

Winteruur

Loon voor 7 uur

Loon voor 9 uur