My Liantis

Personeelsbeleid 16 maart 2023

Omschakeling naar het zomeruur: betaal je dan minder voor nachtwerk?

In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 maart schakelen we over op het zomeruur en draaien we alle klokken een uur vooruit: 2 uur wordt 3 uur. Medewerkers met nachtdienst werken dus een uur minder. Worden ze dan ook een uur minder betaald?  

Werken jouw medewerkers in een ploegenstelsel?

De gevolgen van het zomeruur op het loon voor de werknemers die in een ploegenstelsel werken en niet forfaitair per maand betaald worden, zijn in NAR-cao 30 vastgelegd: 

  • Een werknemer die bij de omschakeling naar het winteruur ook in de nachtploeg zal werken, geef je nu het loon voor acht uur, ook al presteert hij of zij er maar zeven. Ook tijdens de nacht van de omschakeling naar het winteruur zal je hem het loon voor acht arbeidsuren moeten betalen, hoewel hij dan negen uur zal presteren. 

  • Een werknemer die enkel bij de omschakeling naar het zomeruur ’s nachts werkt en dus niet werkt bij de omschakeling naar het winteruur, ontvangt nu het loon voor acht uur. Hij ontvangt dus het loon voor de uren die vermeld zijn in het uurrooster. 

Werken jouw medewerkers niet in een ploegenstelsel?

Werknemers die niet in een ploegenstelsel werken, vallen niet onder het toepassingsgebied van NAR-cao 30. Bovenstaande regeling is dus niet van toepassing op hen. Deze werknemers ontvangen loon voor hun werkelijke prestaties. 

Voorbeeld

Een medewerker werkt tijdens de nacht van 25 op 26 maart 2023 van 22 uur tot 6 uur. 

Ploegenarbeid (NAR-cao nr. 30)

Zomeruur én winteruur

Enkel zomeruur

Enkel winteruur

Telkens loon voor 8 uur

Loon voor 8 uur

Loon voor 9 uur

Geen ploegenarbeid

Zomeruur

Winteruur

Loon voor 7 uur

Loon voor 9 uur