My Liantis

Ondernemen 18 mei 2021

Loonakkoord: coronapremie tot 500 euro

De topministers van de regering De Croo hebben een voorstel tot loonakkoord bereikt. In ondernemingen met goede economische resultaten tijdens de coronacrisis kunnen werknemers een premie tot 500 euro netto krijgen.

Goede resultaten

De vakbonden kunnen hierover verder onderhandelen op ondernemingsniveau. Er is niet bepaald hoe hoog de winst in ondernemingen moet geweest zijn om een premie te kunnen toekennen. Het gaat om bedrijven die goede resultaten hebben geboekt.

De ‘coronapremie’ komt bovenop de loonnorm van 0,4% die door de regering is vastgelegd én de automatische loonindexering van 2,85%. Het gaat om een maximaal bedrag van 500 euro netto, dat toegekend wordt onder een vergelijkbare vorm als de consumptiecheques van vorig jaar. Op deze coronapremie zal een patronale bijdrage van 16,5% verschuldigd zijn. 

Verhoging van het minimumloon

De federale regering vindt ook dat er een verhoging van het minimumloon moet komen. Die verhoging zou in fasen moeten gebeuren. De regering stelt lastenverlagingen in het vooruitzicht om de verhoging van de minimumlonen te helpen financieren.

Verdere onderhandelingen nodig

De vakbonden en de werkgeversorganisaties beraden zich nu over dit voorstel en kunnen dan ook verder onderhandelen over:

  • een verhoging van de minimumlonen in fases, waarbij de regering belooft om die inspanning te ondersteunen;
  • de verlenging van de termijnen m.b.t. de harmonisatie van de aanvullende pensioenen voor de arbeiders en bedienden;
  • de overurenregeling, waarbij tijdelijk in 2021 en 2022 meer overuren in bepaalde situaties gepresteerd kunnen worden;
  • het einde van de loopbaan van de werknemer werkbaar maken via een regeling van de landingsbanen.