My Liantis

Verloning personeel 23 december 2020

Loonindexering van 0,95 % voor bedienden PC 200

Om gelijke tred te houden met de evolutie van de index, stijgen op 1 januari de lonen van de bedienden in het aanvullend paritair comité voor bedienden (PC 200). De stijging van de effectieve lonen en minimumbarema’s op 1 januari 2021 bedraagt 0,95%.

Hoe werkt het indexmechanisme?

Om het juiste indexpercentage te kunnen bepalen, worden twee referte-indexcijfers vergeleken. Een referte-indexcijfer bestaat uit het gemiddelde van opeenvolgende ‘afgevlakte’ indexcijfers.

Voor de indexering op 1 januari 2021 vergelijkt men het gemiddelde van de viermaandelijkse gezondheidsindexcijfers van november en december 2020 met het gemiddelde van diezelfde maanden in 2019.

Het indexmechanisme is van toepassing op zowel de minimumlonen als de werkelijk betaalde lonen. De bedrijven die door hun activiteit onder PC 200 vallen, moeten dit mechanisme volgen. Dit geldt ook voor bedrijven die dit indexeringsmechanisme vrijwillig toepassen.