My Liantis

Verloning personeel 23 december 2021

Loonindexering van 3,58% voor bedienden PC 200

Om gelijke tred te houden met de evolutie van de index, stijgen op 1 januari de lonen van de bedienden in het aanvullend paritair comité voor bedienden (PC 200). De stijging van de effectieve lonen en minimumbarema’s op 1 januari 2022 bedraagt 3,58%.

Hoe werkt het indexmechanisme?

Om het juiste indexpercentage te kunnen bepalen, worden twee referte-indexcijfers vergeleken. Een referte-indexcijfer bestaat uit het gemiddelde van opeenvolgende ‘afgevlakte’ indexcijfers.

Voor de indexering op 1 januari 2022 vergelijkt men het gemiddelde van de viermaandelijkse gezondheidsindexcijfers van november en december 2021 met het gemiddelde van diezelfde maanden in 2020.

Het indexmechanisme is van toepassing op zowel de minimumlonen als de werkelijk betaalde lonen. De bedrijven die door hun activiteit onder PC 200 vallen, moeten dit mechanisme volgen. Dit geldt ook voor bedrijven die dit indexeringsmechanisme vrijwillig toepassen.

Waarom zo’n sterke stijging?

Hoe komt dat deze indexatie met 3,58%, zoveel hoger ligt dan de vorig indexatie met 0,95% op 1 januari 2021? 

De oorzaak ligt in de sterk gestegen indexcijfers, die het gevolg zijn van stijgende prijzen.  De inflatie kende vooral in de tweede helft van 2021 een enorme stijging door de combinatie van de coronapandemie en de heropflakkering van de economie.  Deze laatste zorgde dan weer tot toenemende prijzen.  Daarbij kwam ook nog de problematiek van de stijgende energieprijzen. 

Hoelang duurt dit nog?

Hoe de indexcijfers zullen evolueren valt af te wachten. Dit zal afhangen van de verdere wereldwijde evolutie van de pandemie, de heropleving van de economie en de energieprijzen.  Hoewel het koffiedik kijken blijft, maakt het Federaal Planbureau constant voorspellingen over het verloop van de indexcijfers. Op basis van die cijfers kunnen we 2021 afsluiten met de hoopvolle verwachting dat er vanaf januari 2022 een afkoeling van de inflatie zal zijn.