My Liantis

Verloning personeel 08 november 2018

Betere loonvoorwaarden voor personeel kinderopvang subsidietrap 2b

De Vlaamse overheid activeert de tweede fase in de verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel dat actief is in de kinderopvang met subsidietrap 2b (PC 331).

Naar niveau subsidietrap 2a

Eind 2014 tekende de Vlaamse overheid een groeipad uit in 7 fases om de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel dat actief is in de kinderopvang met subsidietrap 2b, op te trekken tot het niveau van de kinderopvang met subsidietrap 2a.

Hoewel organisaties met subsidietrap 2b dezelfde voorwaarden vervullen als organisaties met subsidietrap 2a, krijgen ze om budgettaire redenen nog steeds lagere subsidies. Daar komt dus verandering in. Vanaf 1 december 2018 gaat de 2de fase van het groeipad van start. Dat betekent een:

  • verhoging van de lonen;
  • toekenning van een gedeeltelijke haard- of standplaatsvergoeding;
  • toekenning van een gedeeltelijke eindejaarspremie.

Verhoging van de lonen

Tot op vandaag kreeg het personeel uit de kinderopvang met subsidietrap 2b, een minimumbrutoloon van 1.707,89 euro per maand voor een voltijdse tewerkstelling.

Met de invoering van fase 2 wordt het personeel nu ook ingeschaald in de functieclassificatie zoals die geldt voor de kinderopvang subsidietrap 2a en zal men geleidelijk aan hetzelfde loon genieten. Zo ontvangt een gediplomeerde kinderverzorgster vanaf 1 december 2018 bij haar indiensttreding een brutomaandloon van 1.866,23 euro in plaats van de huidige 1.707,89 euro.

Toekenning van een gedeeltelijke haard- of standplaatsvergoeding

Naast het gewone loon hebben medewerkers in de non-profitsector vaak ook nog recht op een haard- of standplaatsvergoeding: een regel die ook werknemers uit de overheidssector kennen.

Vanaf 1 december 2018 ontvangt het personeel van de organisaties actief in de kinderopvang met subsidietrap 2b, een haard- of standplaatsvergoeding gelijk aan 25,86% van de bedragen die werknemers krijgen in de kinderopvang met subsidietrap 2a. Zo ontvangt een startende gediplomeerde kinderverzorgster een haardtoelage van 26,48 euro. Heeft zij recht op de standplaatstoelage? Dan bedraagt deze 13,24 euro.

Toekenning van een gedeeltelijke eindejaarspremie

Momenteel is er in de kinderopvang met subsidietrap 2b geen eindejaarspremie voor de werknemers. Vanaf 1 december 2018 krijgen zij wel een eindejaarspremie toegekend gelijk aan 25,86% van het bedrag van de eindejaarspremie die geldt in de kinderopvang met subsidietrap 2a.

Zo ontvangt een startende gediplomeerde kinderverzorgster een eindejaarspremie van 478,90 euro als zij de hele referteperiode gewerkt heeft.