Maximale opzegtermijn van 13 weken bij ontslag door medewerker

Binnenkort presteren zowel arbeiders als bedienden maximaal 13 weken opzeg wanneer zij zelf ontslag nemen. Hiermee komt de wetgever eindelijk tegemoet aan een jarenlange interpretatieproblematiek. We schetsen het even hieronder.

2 minuten leestijd Personeelsbeleid 12 april 2023

Historiek: de wet op het eenheidsstatuut

Met de wet op het eenheidsstatuut van 26 december 2013 (WES), wilde de werkgever een evenwicht creëren tussen arbeiders en bedienden. Er werd voorzien in een overgangsmaatregel voor medewerkers die vóór 2014 al in dienst waren. Tot op heden brengt die maatregel heel wat (interpretatie)problemen met zich mee.  

Zo argumenteert men vaak dat de maximale opzegtermijn voor arbeiders toch meer dan 13 weken bedraagt. Daarnaast creëerde de wet een ongelijkheid tussen hogere en lagere bedienden, want ook de opzegtermijn van hogere bedienden bedroeg soms meer dan 13 weken. Het Grondwettelijk Hof was het hier niet mee eens. 

Nieuwe regeling

De vernieuwde regelgeving zorgt ervoor dat de opzegtermijn bij ontslag door de werknemer voor arbeiders, lagere en hogere bedienden steeds maximaal 13 weken bedraagt. De WES wordt in dit kader aangepast.  

De nieuwe regeling geldt niet voor opzegtermijnen die op datum van de inwerkintreding al zijn meegedeeld. 

Inwerkingtreding

Het wetsvoorstel werd op 16 maart aangenomen in de Kamer. Nu is het afwachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regeling treedt dan zes maanden na publicatie in werking. Op de exacte datum is het dus nog even wachten.  

Liantis houdt je op de hoogte van het verdere verloop. 

Relevante artikels

Lees zeker ook ...