Meer kans op mystery calls door arbeidsinspectie

Inspecteurs kunnen zich al sinds 1 april 2018 voordoen als (potentiële) klanten, sollicitanten of werknemers om na te gaan of organisatie de antidiscriminatiewetten niet overtreedt. In de praktijk werden die zogenaamde ‘mystery calls’ amper uitgevoerd, maar dat verandert binnenkort omdat de regels voor praktijktesten versoepelen.

2 minuten leestijd Personeelsbeleid 12 mei 2022

Herziening wettelijk kader mystery calls

Via “mystery calls” kunnen inspecteurs onder een andere naam contact opnemen met werkgevers. Deze praktijktesten kunnen een belangrijk instrument zijn in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, maar tot nu toe leveren ze amper resultaat op.

Nieuwe voorwaarden

Vanaf 8 mei worden een aantal juridische belemmeringen voor mystery calls op de arbeidsmarkt weggewerkt

1. Sociaal inspecteurs kunnen voortaan optreden zodra een van de volgende drie voorwaarden vervuld is

  • er zijn objectieve aanwijzingen van discriminatie;
  • er bestaat een onderbouwde klacht of melding;
  • op basis van de resultaten van datamining en datamatching.

Het is dus niet langer vereist dat álle voorwaarden vervuld zijn.

2. Door een valse naam of diploma te gebruiken, overtreden sociaal inspecteurs eigenlijk de wet. De strafbare feiten die zij plegen, mogen niet ernstiger zijn dan die waarvoor de inspecteur de onderzoeksmethode gebruikt. Dit was nochtans wel het geval. Zo zijn de straffen voor valsheid in geschrifte hoger dan de straffen voor overtreding van de anti-discriminatiewetgeving.

De voorwaarde dat de feiten niet ernstiger mogen zijn dan die waarvoor de onderzoeksmethode wordt gebruikt, valt nu weg. Een inspecteur die een strafbaar feit begaat in het kader van zijn onderzoek naar discriminatie, pleegt geen inbreuk meer en wordt niet strafrechtelijk vervolgd. De inspecteurs moeten wel nog steeds vooraf de toestemming krijgen van de arbeidsauditeur of de procureur des Konings. De vaststellingen door de inspecteurs mogen bovendien niet op een andere manier mogelijk zijn.

3. Voor hun opdrachten kunnen sociaal inspecteurs voortaan een beroep doen op derden, als dit 'kennelijk noodzakelijk' is voor het doen slagen van de opdracht. De verdere modaliteiten hierover worden nog opgenomen in een koninklijk besluit.

Wat betekent dit voor jou als werkgever (in spe)?

Het is essentieel dat je je kandidaten beoordeelt via een volwaardige selectieprocedure en dat je dit ook kan aantonen bij de arbeidsinspectie. Liantis kan je van a tot z bijstaan bij het aanwerven van een nieuwe medewerker.

Ben je nog geen werkgever, maar denk je eraan je eerste medewerker aan te werven? We beantwoorden al je prangende vragen en stomen je helemaal klaar als werkgever tijdens onze infosessie Ready, set, employ!