My Liantis

Personeelsbeleid 12 oktober 2020

Verdienen nachtarbeiders meer door het winteruur?

Tijdens de nacht van 24 op 25 oktober 2020 schakelen we over op het winteruur en draaien we alle klokken een uur terug: 3.00 uur wordt 2.00 uur. Medewerkers die nachtdienst hebben, moeten dus een uur extra werken. Worden ze dan ook een uur meer betaald? 

In het geval van ploegenarbeid

De gevolgen van het winteruur op het loon van werknemers die in ploegen werken en die niet forfaitair per maand worden betaald, zijn in NAR-cao nr. 30 vastgelegd:

  • Een werknemer die bij de omschakeling naar het zomeruur ook in de nachtploeg werkte, ontvangt nu het loon voor acht uur, ook al presteert hij er negen. De werkgever betaalde tijdens de nacht van de omschakeling naar het zomeruur aan de werknemer het loon voor acht arbeidsuren, hoewel hij toen maar zeven uur presteerde.
  • Een werknemer die enkel ’s nachts werkt bij de omschakeling naar het winteruur (en dus niet bij de omschakeling naar het zomeruur), ontvangt nu het loon voor negen uur. Deze werknemer ontvangt dus het loon voor de effectief gewerkte uren.

Is er geen sprake van ploegenarbeid

De werknemers die niet in ploegen werken, vallen niet onder NAR-cao nr. 30. De bovenstaande regeling is dus niet van toepassing op hen. Zij ontvangen het loon volgens hun werkelijke prestaties.

Een voorbeeld

Een werknemer werkt in de nacht van 24 op 25 oktober 2020 van 22.00 uur tot 6.00 uur.

Ploegenarbeid (NAR-cao nr. 30)

Zomer- én winteruur Enkel zomeruur Enkel winteruur
Telkens loon voor 8 uur Loon voor 8 uur Loon voor 8 uur

Geen ploegenarbeid

Zomeruur Winteruur
Loon voor 7 uur Loon voor 9 uur

Bron: NAR-cao nr. 30 van 28/3/77 over de problemen die bij sommige werknemers rijzen op het vlak van verloning bij de omschakeling naar het zomer- en winteruur.