My Liantis

Pensioen 04 april 2016

Meer SWT’ers vrijgesteld van aangepaste beschikbaarheid

Sinds 2015 moet een werkloze met bedrijfstoeslag (SWT’er) beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Oorspronkelijk ging het net zoals bij een gewone werkloze om volledige beschikbaarheid. Na hevige protesten werd dit afgezwakt tot een ‘aangepaste beschikbaarheid’ en kregen bepaalde categorieën van SWT’ers een vrijstelling. Een nieuw KB breidt die vrijstelling nu verder uit.

Voortaan kunnen ook werknemers die SWT-gerechtigd zijn op basis van het zogenaamde vastklikprincipe genieten van een vrijstelling. Deze maatregel zorgt ervoor dat werknemers die op 31 december 2014 recht hadden op SWT maar besloten langer aan het werk te blijven, toch vrijgesteld blijven van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.

Aangepast beschikbaarheid

Een SWT’er dient zich aangepast beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt. Dit betekent dat hij als werkzoekende moet ingeschreven zijn en blijven. Hij moet ook meewerken aan een aangepaste begeleiding, via een individueel actieplan. Deze aangepaste beschikbaarheid geldt tot de leeftijd van 65 jaar.

Op deze regel gelden een aantal uitzonderingen. Wie zich kan beroepen op één van de uitzonderingen, is volledig vrijgesteld van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.

Vrijstellingen voor de ‘stock’

Een eerste categorie van uitzonderingen zijn de SWT’ers die:

 • hetzij vóór 1 januari 2015 voor de eerste keer werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag aanvraagden;
 • hetzij vóór 1 januari 2015 werden ontslagen;
 • hetzij na 31 december 2014 werden ontslagen op basis van het vastklikprincipe. Deze werknemers voldeden op 31 december 2014 aan de voorwaarden voor het toenmalige ‘SWT vanaf 60 jaar’ of ‘SWT vanaf 58 jaar – lange loopbaan’ maar werden pas later ontslagen.

Deze SWT’ers zijn zonder bijkomende voorwaarden vrijgesteld van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.

Vrijstellingen voor nieuwkomers

Een tweede categorie van SWT’ers kan onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van de beschikbaarheid bekomen. Die voorwaarden variëren volgens het specifieke stelsel met bedrijfstoeslag:

a) SWT vanaf 60 jaar – algemeen stelsel op basis van vastklikprincipe:

 • 42 jaar beroepsverleden

b) SWT vanaf 62 jaar – algemeen stelsel:

 • 43 jaar beroepsverleden

c) SWT vanaf 58 jaar – zwaar beroep, nachtarbeid, medisch attest bouwsector en lange loopbaan (56 jaar in 2015):

 • hetzij leeftijd van 60 jaar
  • vanaf 2017: 62 jaar
 • hetzij 40 jaar beroepsverleden
  • Vanaf 2017: 42 jaar

d) SWT vanaf 58 jaar – medisch: deze SWT’ers kunnen een vrijstelling van de beschikbaarheid vragen zonder bijkomende voorwaarden.

Er gelden bijzondere regels voor ondernemingen in moeilijkheden / herstructurering.