My Liantis

Personeelsbeleid 15 juli 2020

Minder werkgeversbijdragen bij tijdelijke arbeidsduurvermindering

Vanaf 1 juli 2020 kunnen ondernemingen die erkend zijn als ‘onderneming in herstructurering’ of als ‘onderneming in moeilijkheden’ genieten van een korting op de werkgeversbijdragen als zij een tijdelijke arbeidsduurvermindering invoeren. De RSZ-korting is groter als de tijdelijke arbeidsduurvermindering gepaard gaat met de invoering van de vierdagenweek.

Onderneming in moeilijkheden of in herstructurering: de definitie

Voor de definiëring van de begrippen ‘onderneming in moeilijkheden’ en ‘onderneming in herstructurering’ geldt de regelgeving van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Om de erkenning te krijgen, moet je een gemotiveerde aanvraag indienen bij de minister van Werk. Het is niet nodig om er een collectieve arbeidsovereenkomst of een collectief akkoord over af te sluiten. De erkenning mag ten vroegste zijn aangevangen op 1 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2020. 

Voorwaarden voor de RSZ-korting bij arbeidsduurvermindering

Je kan een korting op de werkgeversbijdragen genieten wanneer je deze voorwaarden respecteert:

  • De arbeidsduurvermindering wordt ten vroegste vanaf 1 juli 2020 ingevoerd.
  • De arbeidsduurvermindering wordt voor maximaal één jaar ingevoerd, waarvan zowel de begin als einddatum vallen binnen de periode van de erkenning als ‘onderneming in herstructurering’ of als ‘onderneming in moeilijkheden’.
  • De voltijdse arbeidsduur wordt tijdelijk verminderd met een vierde of een vijfde.
  • De arbeidsduurvermindering geldt voor het voltallige personeel of voor een specifieke categorie van werknemers.
  • De arbeidsduurvermindering wordt ingevoerd via een ondernemingscao. Als in de onderneming geen vakbondsafvaardiging aanwezig is, gebeurt dat via een wijziging van het arbeidsreglement.
  • De cao of het arbeidsreglement hoeft enkel noodzakelijke bepalingen en een looncompensatie te bevatten. Let wel op bij de looncompensatie: het brutoloon van de werknemer mag niet hoger zijn dan het brutoloon waarop hij recht had vóór de invoering van de tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur.

Het financieel voordeel voor de onderneming

Soort arbeidsduurvermindering Bedrag RSZ-vermindering per betrokken werknemer (voltijds)
Vermindering arbeidsduur met 1/5 600 euro per kwartaal
Vermindering arbeidsduur met 1/5, gecombineerd met de vierdagenweek 1.000 euro per kwartaal
Vermindering arbeidsduur met 1/4 750 euro per kwartaal
Vermindering arbeidsduur met 1/4, gecombineerd met de vierdagenweek 1.150 euro per kwartaal

Deze RSZ-vermindering kan worden toegepast vanaf het kwartaal van de invoering van de arbeidsduurvermindering tot het kwartaal waarin de tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur eindigt.