My Liantis

Persbericht 28 december 2021

Moederschapshulp zelfstandigen: 6 keer meer aanvragen sinds 2016

“Vooral vrije beroepen maken er gebruik van”

Zelfstandige onderneemsters die moeder worden, kunnen 105 gratis dienstencheques krijgen van hun sociaal verzekeringsfonds. Daarmee kunnen ze hulp in het huishouden aankopen, zodat ze meer tijd hebben voor hun pasgeboren kind. Het aantal aanvragen voor de cheques is tussen 2016 en 2020 verzesvoudigd, zo blijkt uit een analyse door hr-dienstengroep Liantis. In de praktijk blijken vooral vrije beroepen de dienstencheques aan te vragen.

Gratis dienstencheques bij bevalling

Sinds 2006 kunnen zelfstandige vrouwen naar aanleiding van een bevalling een beroep doen op 105 gratis dienstencheques. De bijdrage van 9 euro die ze normaal moeten betalen voor zo’n cheque, wordt door het sociaal verzekeringsfonds betaald waar de zelfstandige onderneemster aangesloten is.

Als de overheid het sociaal verzekeringsfonds op de hoogte brengt van een geboorte, verstuurt het automatisch een bericht naar de zelfstandige moeder met informatie over de mogelijkheid om dienstencheques te krijgen. Als de vrouw in kwestie dat wenst, zorgt het sociaal verzekeringsfonds er vervolgens voor dat ze 105 cheques toegestuurd krijgt.

Aantal aanvragen stijgt

Bij Liantis zien ze de aanvragen voor dienstencheques de laatste jaren serieus stijgen. Tussen 2016 en 2020 is het aantal aanvragen verzesvoudigd. “De grootste sprong werd gemaakt tussen 2016 en 2017,” zegt Karel Van den Eynde, expert bij hr-dienstengroep Liantis, “toen kenden we een stijging met 445%. En dat heeft alles te maken met de invoering van de vereenvoudigde procedure.”

Die procedure houdt in dat de overheid het sociaal verzekeringsfonds zoals Liantis informeert over de geboorte van een kind van een zelfstandige onderneemster die er aangesloten is. “Op die manier is het fonds in staat om de onderneemster te contacteren, meteen goed te informeren en te vragen of ze de cheques graag wil. Een vorm van proactieve dienstverlening die duidelijk resultaten oplevert.”

Vooral vrije beroepen

Liantis onderzocht ook het beroepsprofiel van de vrouwen die dienstencheques aanvragen. En dan valt duidelijk op dat het vooral vrije beroepen zijn die de dienstencheques aanvragen. Als we kijken naar de aanvragen in 2021 (tot en met het derde kwartaal), dan wordt de top 10 gevormd door deze beroepen:

  1. Kapper
  2. Architect
  3. Consulent
  4. Verpleegkundige
  5. Kinesitherapeut
  6. Schoonheidsspecialist
  7. Huisarts
  8. Logopedist
  9. Advocaat
  10. Specialist

In de top 10 zien we vooral veel vrije beroepen terug. Hoe komt dat? Liantis-expert Karel Van den Eynde vermoedt dat het vooral gaat om profielen die al goed vertrouwd zijn met het gebruik van dienstencheques. “Het zijn veelal beroepen die onregelmatige uren hebben en geregeld avondwerk doen. Zij voelen de behoefte aan extra hulp in het huishouden mogelijk wat sterker aan. Toch is het belangrijk dat alle kersverse, zelfstandige moeders weten dat ze een beroep kunnen doen op deze gratis ondersteuning. Daarom vinden we het vanuit Liantis onze plicht om hierover te blijven informeren.”