My Liantis

Sociaal statuut 19 februari 2019

Snellere uitbetaling moederschapsuitkeringen

Goed nieuws voor kersverse zelfstandige moeders: sinds 1 januari 2019 gebeurt de eerste uitbetaling van een moederschapsuitkering uiterlijk dertig dagen na de eerste opgenomen dag moederschapsrust. Hierna betaalt je ziekenfonds maandelijks een nieuw stuk van je uitkering uit.

Moederschapsrust voor zelfstandigen

Vrouwelijke zelfstandigen die aan de voorwaarden voldoen, hebben naar aanleiding van een bevalling recht op maximum twaalf weken moederschapsrust. Elke opgenomen week moederschapsrust geeft recht op een moederschapsuitkering. Je moederschapsuitkering aanvragen doe je bij je ziekenfonds, dat ook instaat voor de uitbetaling.

 Je bent niet verplicht om de volle twaalf weken moederschapsrust op te nemen. Maar om aanspraak te maken op een uitkering moet je wel minstens drie weken rust in acht nemen.

Maandelijkse uitbetaling

Tot voor kort betaalden de meeste ziekenfondsen de volledige moederschapsuitkering in één keer uit. Bovendien deden ze dit vaak pas vier maanden na de bevalling. Daar is op 1 januari van dit jaar verandering in gekomen.

Voortaan zal je ziekenfonds ten laatste dertig dagen na de eerste dag opgenomen moederschapsrust een eerste stuk uitbetalen. Die eerste uitbetaling heeft betrekking op de weken opgenomen moederschapsrust die op dat moment verstreken zijn.

Hierna zal de uitbetaling maandelijks gebeuren voor de weken moederschapsrust die je de voorbije maand opnam. De uitbetalingen vinden ten vroegste plaats op de derde laatste werkdag van de lopende maand en ten laatste op de vijfde kalenderdag van de volgende maand.