Moet je belasting betalen op inkomsten van online platformen als Vinted en Tweedehands.be?

Je verkoopt als particulier tweedehandskledij of andere spullen via Vinted, Marktplaats of Tweedehands.be. Moet je nu wel of geen belasting betalen op de opbrengsten van je verkoop? En moet je die inkomsten in de aangifte van je personenbelasting opnemen?  

2 minuten leestijd 03 mei 2024

Europese richtlijn

Een Europese richtlijn bepaalt dat alle online platformen – denk aan AirBnB, Goboony, eBay of Vinted – elk jaar de transacties van hun leden moeten rapporteren. Zo moeten zowel Vinted, Marktplaats of Tweedehands.be. de gegevens van de verkoop van tweedehandskledij of andere spullen aan de FOD Financiën meedelen. Het gaat bijvoorbeeld om het aantal transacties en de betaalde of ontvangen bedragen. Die gegevensuitwisseling gebeurt van zodra er voor minstens 2000 euro aan spullen verkocht werd of vanaf minstens dertig transacties per kalenderjaar.  

Wat wordt belast?

Verkoop je af en toe enkele privéspullen, dan moet je dat niet aangeven en is er op de winst ook geen personenbelasting verschuldigd.  
Van zodra het aantal transacties stijgt en ook de opbrengst toeneemt, bestaat het risico dat de fiscus je ‘handeltje’ belast als een divers inkomen (winsten uit toevallige of occasionele prestaties belastbaar aan 33%).  
Blijft het aantal transacties oplopen, en heb je hiervoor bepaalde investeringen gedaan, m.a.w. krijgt je tweedehandshandel professionele proporties, dan kan de winst als beroepsinkomsten gekwalificeerd worden, en zo samen met je andere beroepsinkomsten aan de progressieve tarieven (max. 50%) belast worden.  

Feitenkwestie

Er staat evenwel geen wettelijke limiet op het aantal verrichtingen, noch op het maximale bedrag dat je belastingvrij mag verdienen. Het blijft dus een feitenkwestie in welke mate deze winsten niet, afzonderlijk (33%) of gezamenlijk (max. 50%) worden belast.