My Liantis

Personeelsbeleid 24 november 2022

Mogelijke spoorstaking van 29 november tot 1 december 2022

De spoorbonden (ACOD Spoor, ACV Transcom en VSOA Spoor) hebben een stakingsaanzegging ingediend voor dinsdag 29 november, woensdag 30 november en donderdag 1 december.  Het is mogelijk dat heel wat pendelaars hierdoor niet (op tijd) op het werk geraken.

Mogen je medewerkers afwezig blijven? 

Neen, het gaat om een vooraf aangekondigde staking van het spoorwegpersoneel.  Dit betekent concreet dat je medewerkers er zelf alles aan moeten doen om tijdig op het werk toe te komen. De werknemer kan bijvoorbeeld met eigen vervoer komen of carpoolen.

Eventueel kan hij of zij, mits jouw akkoord, ook verlof opnemen. Als telewerk mogelijk is, kan de medewerker ook van thuis uit werken.

Moet je gewaarborgd dagloon betalen als je medewerker niet op tijd op het werk geraakt door de spoorstaking?

Neen, het gaat hier om een aangekondigde staking van de spoorwegen. In dergelijke gevallen oordeelt de rechtspraak dat, wanneer de werknemer op voorhand weet dat een staking hem zal verhinderen om (tijdig) op het werk te geraken, hij geen recht heeft op gewaarborgd loon. Zelfs niet voor de eerste dag. Vanzelfsprekend is er dan ook geen recht voor eventuele daaropvolgende stakingsdagen.