My Liantis

Welzijn op het werk 09 oktober 2020

NAR-cao versoepelt procedure economische werkloosheid voor bedienden tot eind 2021

Wil je economische werkloosheid invoeren voor je bedienden? Dan hoef je tot 31 december 2021 noch te onderhandelen over een ondernemings-cao noch een ondernemingsplan op te maken als je die nog niet hebt. Je kan in dat geval een beroep doen op NAR-cao 148. Let wel op: je moet jouw werknemers wel een supplement van 5,63 euro per werkloosheidsdag betalen.

NAR-cao 148

Om een beroep te kunnen doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden, moet je normaal gezien kunnen terugvallen op een sectorale of ondernemings-cao of op een ondernemingsplan. Zijn die in jouw onderneming niet voorhanden, dan kan je nog tot het einde van volgend jaar gebruikmaken van NAR-cao 148.

Je kan NAR-cao 148 zowel toepassen voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen volgens de corona-overgangsregeling (voorlopig tot en met 31 december 2020), als voor de klassieke procedure tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Lees hier meer over tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Supplement

Er is wel een nieuwigheid: je bent bij gebruik van NAR-cao 148 verplicht om je werknemers een supplement te betalen van 5,63 euro per werkloosheidsdag, tenzij er in jouw onderneming of sector arbeiders werken die recht hebben op een hogere aanvullende vergoeding. In dat geval moet je ook aan je bedienden het hogere supplement betalen.