My Liantis

Personeelsbeleid 26 november 2020

Opnieuw verlenging van maaltijd- en andere cheques

De Nationale Arbeidsraad (NAR) laat maaltijd-, eco- en geschenkencheques die vervallen tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021 met 6 maanden verlengen. Ook sport- en cultuurcheques én de nieuwe consumptiecheques zijn langer geldig.

Behoud van de koopkracht

Naar aanleiding van de eerste lockdown werd beslist om de geldigheidsduur van cheques te verlengen. Dit om de koopkracht van werknemers te behouden én ook de activiteiten van ondernemingen verder aan te zwengelen.

Aangezien een groot aantal ondernemingen tijdens de tweede lockdown opnieuw hun activiteiten moesten verminderen of zelfs stopzetten, en het voor werknemers opnieuw moeilijker wordt om hun cheques uit te geven, is de geldigheidsduur van bepaalde cheques opnieuw verlengd.

Nieuwe vervaldata

  • Voor maaltijd-, eco- en geschenkencheques die vervallen tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021 worden er zes maanden aan de vervaldag toegevoegd . Maaltijdcheques die oorspronkelijk geldig waren tot 28 november 2020, kunnen worden gebruikt tot 28 mei 2021.
  • Sport- en cultuurcheques die vervielen op 30 september 2020 werden reeds verlengd tot 31 december 2020. Nu komt er een extra verlenging tot en met 30 september 2021.
  • Consumptiecheques vervielen eerst op 7 juni 2021, maar worden nu ook verlengd tot 31 december 2021.