My Liantis

Personeelsbeleid 02 februari 2021

Nationale Arbeidsraad (NAR) stelt een kader vast voor bedrijven zonder telewerkbeleid

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, is telewerk verplicht voor wie van thuis kan werken. Werkgevers die nog geen telewerkbeleid opstelden, moeten dat binnenkort toch doen. De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad sloten namelijk op 26 januari 2021 een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af met een aantal verplichtingen en aanbevelingen voor werkgevers die nog geen afspraken maakten rond telewerk.

Ondernemingen die in overleg met hun werknemers al praktische afspraken hebben gemaakt rond telewerk tijdens de coronacrisis mogen die behouden. De cao die werd afgesloten is enkel van toepassing op ondernemingen waar er nog geen telewerkafspraken zijn gemaakt.

Die ondernemingen zijn nu verplicht om een aantal basisafspraken te maken over:

  • het voorzien van apparatuur en technische ondersteuning om telewerk mogelijk te maken;
  • of het toekennen van een kostenvergoeding voor werknemers die hun eigen apparatuur gebruiken en voor de verbindingskosten.

Naast de verplicht te maken afspraken, voorzien de sociale partners de mogelijkheid om afspraken te maken met de werknemer over:

  • de (on)bereikbaarheid van de werknemers;
  • het toe te passen uurrooster bij telewerk;
  • de regels die gelden voor het controleren van de te behalen resultaten.

Welzijn van werknemer staat centraal

De sociale partners leggen vooral de focus op een aantal bestaande wettelijke verplichtingen over de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Het welzijn van de werknemer is niet alleen belangrijk op de werkvloer, maar ook tijdens het telewerken. Zo is het ondernemingsbeleid rond welzijn ook van toepassing op telewerkers en moeten werknemers informatie en richtlijnen krijgen over de te nemen preventiemaatregelen.

Het gaat dan in het bijzonder over de aanpassing van de werkpost, het correct gebruik van beeldschermen en de beschikbare ondersteuning op het vlak van techniek en informatica. Er is ook aandacht voor verbondenheid van telewerkers met collega’s en de onderneming om isolement bij de werknemer te voorkomen.

De cao is in werking getreden op 26 januari 2021 en eindigt op 31 december 2021, tenzij de overheid de opgelegde maatregelen rond telewerk tijdens de coronacrisis eerder aanpast of afgeschaft.

Maak werk van je telewerkbeleid

Een eigen structureel telewerkbeleid uitwerken voor onbepaalde duur heeft niets dan voordelen. Je vermijdt misverstanden en je houdt de productiviteit op peil. Weet je niet waar beginnen? Download de telewerk toolkit. Zo heb je alles in huis voor een degelijk telewerkbeleid dat voldoet aan alle sociaaljuridische vereisten.