Nationale betoging op dinsdag 31 januari 2023

Op 31 januari 2023 organiseren de grote vakbonden uit de social-profit sectoren (ACV Puls, ACLVB en BBTK) een nationale betoging in Brussel. Ze roepen op om te manifesteren voor meer investeringen van de regering in zorg, welzijn en cultuur, meer personeel en betere loon- en arbeidsomstandigheden, enzovoort. Deze dag wordt beschouwd als een stakingsdag.

2 minuten leestijd Personeelsbeleid 19 januari 2023

Mogen je medewerkers afwezig blijven?

Deelnemen aan een actiedag valt onder het stakingsrecht. In principe kan je jou hier als werkgever dan ook niet tegen verzetten.

Je kan ook niet eisen dat je medewerker aantoont dat hij effectief deelnam aan de betoging en/of andere acties.  In de non-profitsector kan je wel personeel opvorderen om een minimale dienstverlening te verzekeren.  Neem hiervoor best contact op met de vakbondsafgevaardigden in je organisatie.

Hebben je medewerkers recht op loon?

Medewerkers die gaan betogen of het werk onderbreken, leveren geen prestaties en hebben daardoor ook geen recht op loon. Als een medewerker lid is van een vakbond dan zal hij of zij van hen een stakingsvergoeding krijgen. Medewerkers die gewoon komen werken, moet je uiteraard wel betalen. 

Een medewerker die al het mogelijke doet om tijdig op het werk te raken, maar die door omstandigheden buiten zijn wil om, niet of niet tijdig op het werk of het bedrijfsterrein raakt, heeft recht op gewaarborgd dagloon. Dat kan bijvoorbeeld door een onvoorzienbare versperring van de openbare weg. 

Werkwilligen die daarentegen wel tijdig aan het bedrijf of bedrijfsterrein aankomen, maar door de staking niet kunnen werken, hebben geen recht op loon.

De RVA zal hoogstwaarschijnlijk ook geen tijdelijke werkloosheidsuitkeringen toekennen voor de actiedag van 31 januari 2023 als de uitkeringen enkel voor deze dag aangevraagd worden. 

Kan je een beroep doen op uitzendkrachten?

Als werkgever is het verboden om initiatieven te nemen die de staking/acties kunnen ‘breken’. Je kan dus geen stakers/betogers/actievoerders vervangen door uitzendkrachten.

Als slechts enkele van je medewerkers aan de betoging/acties deelnemen – en dit dus geen gevolgen heeft voor de activiteit binnen je bedrijf – kan je een beroep blijven doen op uitzendkrachten die al een tijd voor de aanvang van de actiedag bij jou zijn tewerkgesteld.

Als veel van je medewerkers er voor kiezen om te gaan betogen – en dit dus wel gevolgen heeft voor de activiteit van je bedrijf – kan je geen beroep doen op uitzendkrachten.  

Meer informatie?

Nog vragen? Onze medewerkers van Liantis sociaal secretariaat helpen je graag verder.