My Liantis

Welzijn op het werk 18 november 2019

AREI: nieuwe richtlijnen voor elektrische installaties op de werkvloer

Het AREI staat voor het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties en dateert van 1981. Na ruim 38 jaar was het tijd voor een volledige revisie. In de plaats van het oude AREI komt er dus een nieuwe versie die in werking treedt vanaf 1 juni 2020.

Richtlijnen per type installatie

Het nieuwe AREI is opgesplitst in drie boekdelen, één voor elk type installatie:

 • Boek 1: elektrische installaties met lage en zeer lage spanning (wisselspanning <= 1.000 V en gelijkspanning <= 1.500 V).
 • Boek 2: elektrische installaties met hoge spanning (wisselspanning > 1.000 V en gelijkspanning > 1.500 V).
 • Boek 3: elektrische installaties voor het transport en de distributie van elektrische energie (netbeheerder).

Elk boekdeel bestaat vervolgens uit negen vaste delen:

 1. Algemene voorschriften voor het elektrisch materiaal en de elektrische installaties.
 2. Begrippen en definities.
 3. Bepaling van de algemene kenmerken van de elektrische installaties.
 4. Beschermingsmaatregelen.
 5. Keuze en gebruik van elektrisch materiaal.
 6. Controles van installaties.
 7. Bepalingen voor bijzondere installaties en ruimtes.
 8. Bijzondere voorschriften voor bestaande installaties.
 9. Algemene voorschriften door personen na te leven.

De nieuwe structuur van het AREI is gebaseerd op de structuur van de geharmoniseerde Europese normen van CENELEC (zoals de IEC 60364-reeks) en de EN-normen.

Verduidelijking definities & nieuwe verplichtingen

Het oude AREI bevat heel wat termen en definities waarover verwarring heerst. De nieuwe tekst maakt komaf met deze onduidelijkheden. Zo stelt de tekst bijvoorbeeld het verschil tussen huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties scherper.

In het nieuwe AREI staan ook een aantal nieuwe verplichtingen. Zo moet de uitbater of zijn afgevaardigde een risicoanalyse van elke veiligheidsinstallatie (installatie met veiligheidsvoeding), alsook van elke kritische installatie (bijvoorbeeld serverlokaal) uitvoeren. De bedoeling hiervan is het vrijwaren van een minimaal functiebehoud bij een elektrische fout, een brand of bij het uitvallen van de installatie door uitwendige invloeden.

Verdere evoluties in de maak

Ondanks de publicatie van de nieuwe tekst, is het einde van de evolutie van het AREI nog niet in zicht. Diverse werkgroepen buigen zich momenteel over onderwerpen als elektrische laadpalen, zonnepaneelinstallaties, lokalen voor medisch gebruik …